Лутеций -177 DODA-TATE терапия

акво представлява Лутеций -177 DODA-TATE терапията?

Невроендокринните тумори (НЕТ) са редки карциномни заболявания, които могат да се появят навсякъде в тялото, и най-често в червата, панкреаса и белите дробове. 

Тераностиката е нова и бързо развиваща се област в медицината. Основава се на реализирането в единна система на визуализация и лечение, което позволява едновременно да се извършва специфично лечение и проследяването му.

В тераностичната практика, използвайки някои агенти за визуализация, може да се извършва диагностика и лечение на невроендокринни тумори. С Ga-68 от тези агенти, чрез PET/СT DOTA-TATE, туморните тъкани могат да бъдат визуализирани  с голяма чувствителност, а с Lu-177 DOTA-TATE може да се извърши специфично прицелно лечение на туморите. За теранотичната практика това е един значително успешен метод.

Lu-177 DOTA-TATE е метод, който се използва при лечение на невроендокринни тумори.  Известен е  още с наименования като „прицелна радионуклидна терапия“, „пептид-рецепторна радионуклидна терапия (PRRT) „радиолигандна соматостатиново-рецепторна терапия“. 

Как лекува Лутеций -177 DODA-TATE?

В Lu-177 DOTA-TATE терапията се използва лекарство, което е комбинация от синтетичната форма DOTA-TATE на естествения човешки хормон соматстатин и радиоактивния елемент лутеций -177. 

Това комбинирано лекаство се прилага на болните по венозен път. Лекарството с DOTA-TATE се прикрепя директно към повърхността на туморите, а с лутеций-177 локално и директно върху тумора бива подадена една висока доза радиотерпия.

Целта на терапията с Lu-177 DOTA-TATE е да забави или спре растежа на тумора, да намали някои симптоми, причинени от него. Lu-177 DOTA-TATE основно се провежда с прилагане на 4 цикъла през 8 и 12 седмичен интервал. 

Тук (в тази част) целта ни е да отговорим на въпросите ви за Lu-177 DOTA-TATE терпията, да разясним кои са ползите, рисковете и алтернативите за лечение. Ако имате други въпроси или притеснения, моля свържете се с лекуващия ви лекар.

На кого се прилага Лутеций -177 DODA-TATE терапия?

Ако невроендокринният тумор, който имате продължава да се влошава и вече не отговаря на прилаганите видове лечение, вашият лекуващ лекар може да ви препоръча терапията с лутеций 177 DODA-TATE . 

Проучванията показват, че при пациенти с невроендокринен тумор, лечението с лутеций може да подобри очакванията за продължителност и по-добро качество на живот, да облекчи симптомите и оплакванията. 

Преди започване на терапията ще ви се направи специален тест за функционалното състояние на бъбреците ви, наречен тест за скорост на гломерулна филтрация (GFR). 

Кои са алтернативните методи на лечение?

За пацинти с невроендокринни тумори съществуват различни алтенативи на лечение:

Обезболяващи: Ще облекчат болката. 

Соматостатинови аналози: Това са синтетични форми на соматостаиновия хормон, съдържащи октреотид и т.п.  Те се прилагат инжекционно за облекчаване на оплакванията (симптомите), свързани с тумора и за подпомагане на стопирането на болестта. 

Интерферон алфа: биологична терапия за предотвратяване растежа на тумора и причинените от него симптоми. Прилага се инжекционно. 

Хирургия: Ако туморът е достъпен, може напълно да се отстрани по хирургичен път или да се облекчат симптомите като се намалят размерите на тумора.    

Химиотерпия: Медикаменти, които се използват за намаляване размерите на тумора и облекчаване на симптоматиката. Обикновенно се подават капково чрез система, поставена на ръката. Но повечето от невроендокринните тумори не са много чувствителни на химиотерапия. 

Прицелни терапии (напр. сунитиниб или еверолимус)- това са лекарства с перорално приложение за забавяне на растежа и разпространението на тумора. 

Емболизация: Метод, който се използва за контролиране на симптомите чрез намаляване на кръвоснабдяването на тумора. Понякога за предотвратяване на растежа на туморните клетки се използва в съчетание с химио или радиотерапия. 

Радиочестотна аблация: Това е процедура, която се извършва под обща наркоза. Прилага се за изваждане на чернодробните тумори, като за топлинно ъздействие се иползва нискочестен ток. 

Други радионуклидни прицелни терапии : използват се радионуклиди  като 131I-mIBG. 

Тези видове терапии, по назначение на лекаря ви, могат да се използват последователно или да  се комбинират. След като бъдете проинформирани за възможните алтернативи на лечение, вие сам ще решите дали да предпочетете или не някоя от тях. Освен това, лекуващият лекар може да сметне, че нито една от терапиите няма да ви помоне и да ви препоръча палиативно лечение, което ще съдейства за облекчаване на симптомите. 

Надеждна ли е Лутеций -177 DODA-TATE терапията ?

При пациентите ни с НЕТ на Lu-177 DOTA-TATE терапия, в сравнение с другите видове онкологични терапии, сериозните и дълготрайни старнични яваления са малко и на минимално ниво. 

Радиацията, използваща се по време на терапията е специално регулирана за директно увреждане и елиминиране на раковите клетки. Много голямата част от Lu-177 DOTA-TATE отива в туморната тъкан и поради това вредата върху здравата тъкан е на минимално ниво

Но поради това, че радиацията все пак може да повлияе и на бъбреците и костния мозък, след терапията пациентите се проследяват с кръвни тестове. 

По време на терапията могат да се проявят два вида старнични явления, в зависимост от терапията и дозата радиация, на която се подлага тялото.

1.Вероятни странични ефекти, свързани с лечението 

  • Може да усетите гадене; проявява се само в деня на терапията. За предотвратяване можете предварително да приемате лекарства против гадене.
  • Възпаление на тумора (инфламация), според нашите наблюдения може да става причина за увеличение на болките предимно при болни с рак на костите, черния дроб и панкреаса. Това състояние обикновено отшумява за около 72 часа. За облекчаване на симптомите може да ползвате ниски дози стероидни лекарства (дексаметазон), като наред с това ви препоръчваме да сте прецизни и с приемането на рутинните си обезболяващи лекарства. 
  • Може да се прояви временно увеличение на ежедневните ви симптоми като зачервяване, изпотяване, сърцебиене или дишане с хрипове и честотата на диаричните изхождания. Състоянието нормално се регулира за около 24-48 часа. Може да се наложи увеличаване на дозата на антидиаричното ви лекарство. 
  • Няколко седмици след всека терапия може да чувствате неразположение. 
  • Временно оредяване на косата – среща се при някои от пациентите. След прекратяване на Lu-177 DOTA-TATE терапията сътоянието се норализира.

Разбира се, възможно е при вас да не се проявят и никакви станични ефекти. 

2.Странични ефекти във връзка с радиационната доза 

Въпреки, че здравите нормални клетки показват много ниско количество натрупване на Lu-177 DOTA-TATE в сравнение с туморната тъкан, страничните ефекти от радиацията могат да увредят и тези клетки. 

Радиацията може частично да засегне и останалите, незасегнати от тумора части на тялото, по-специално костния мозък и бъбреците, което може да причини неразположение или по-голяма податливост към инфекции  в продължение на няколко седмици след лечението. 

Поради това, след всеки цикъл на терапия е нужно да се проследява кръвната ви картина, функцията на бъбреците и черния дроб, за което ще се налага да давате кръвни анализи. Макар и много рядко, но все пак има информация и за вторичен миелодиспластичен синдром и левкемия.

 След Lu-177 DOTA-TATE терапия, ако имате други или нови здравни проблеми освен горепосочените, моля, информирайте за тях лекуващия си лекар. 

Лутеций -177 DODA-TATE и бременност

Преди началото на всеки курс Lu-177 DOTA-TATE терапия, за изключване на евентуална бременност, от всички жени в репродуктивна възраст се изисква уринарен тест за бременност. И на мъжете, и на жените се препоръчва по-време на терапията и в продължение на шест месеца след това, да не мислят за потомство. През пози период трябва да се използват сигурни методи на контрацепция за да се избегне евентуално забременяване. За по-подробна информация се консултирайте с лекуващия ви лекар. 

Какво е нужно да правите преди Лутеций -177 DODA-TATE терапията?

За всеки курс на терапия ще е необходимо няколкодневно посещение в болницата. Може да се наложи и стационарно лечение. За завършване на 4 курса терапия са необходими от осем до десет месеца. След последния цикъл ще бъде планиран денят за контролен преглед. През този период трябва да сте в контакт с лекуващия ви лекар. 

Преди всяка терапия от вас ще бъде поискан кръвен анализ и ще ви се направи физикален преглед. Тези процедури, заедно с къса беседа за общото ви здравословно състояние, ще ни помогнат да оценим дали давате отговор на терапията. 

За вички лекарства, които приемате (включително и тези, които пиете без назначение от лекаря)  е нужно да ни проинформирате. Ако се лекувате с октреотид (Sandostatin LAR®) или лантреотид трябва да знаем датата на последната инжекция. Това е важно за да можем да планираме Lu-177 DOTA-TATE терапията за дните непосредствено преди датата на инжекцията. Ако ежедневно си правите октреотидна инжекция ще ви съобщим кога трябва да преустановите. Ако на прегледа преди терапията не ви е препоръчано нещо друго, в деня на терапията можете да ядете и пиете, и да приемате лекарствата си по рутинния им график. 

Ако се налага да останете една нощ в болницата, не забравяйте, ще имате нужда от лични вещи. 

Времето на посещенията при вас ще бъде ограничено поради наличие на радиация. Информация по върооса ще ви се даде преди започване на терапията. Наред с всичко това, не трябва да ви придружават или посещават лица по-малки от 16 години и бременни жени. 

Как се провежда Лутеций -177 DODA-TATE терапията?

Терапията ви ще се провежда в отделението по ядрена медицина. Пълното време за завършването на терапията е около пет часа.  

На ръката ви ще бъде поставена канюла (малка пластмасова тръбичка). През нея първо ще ви се влее лекарство против гадене и след това за предпазване на бъбреците ви от радиация ще ви се направи инфузия (капкова) на аминокиселина. 

След около половин час инфузията ще се прекъсне за да се подаде Lu-177 DOTA-TATE, което ще продължи около 30 минути. След това отново ще започне инфузията на аминокиселина, която ще продъложи близо 3 часа. Канюлата ще бъде извадена когато приключи инфузията. 

Какво се прави след Лутеций -177 DODA-TATE терапия?

На следващата сутрин ще ви чакаме в отделението по ядрена медицина за следтерапевтичен скрининг. Скринигът ще има за цел да установи дали терапията ви следва разработения план. Изследванията могат да траят близо 1-2 часа. 

След завршването им здравен работник от отделението по ядрена медицина ще измери нивото ви на радиация и ще ви проинформира за мерките, които трябва да спазвате. Тези мерки са свързани с  намаляването на евентуалното радиационно влияние върху близките ви. Ако измерените стойности на радиация са под допустимите можете да напуснете болницата. 

След изписване от болницата

Непременно спазвайте препоръките във връзка с мерките за радиация. 

След всеки курс на терапия през две седмици в продъджение на 6-8 седмици, от вас ще бъдат искани кръвни тестове за проследяване на кръвните клетки, бъбречните и чернодробните ви функции. 

Връщане на работа

При решаване на въпроса кога да се връщате на работното си място ще се има предвид дейността, която извършвате. На тази тема с вас ще разговаря специалистът по нуклеарна медицина.  

За по-подробна информация, моля, свържете се с нас.