Контакти

Скъпи здравни работници – специалисти,

Ако в процеса на диагностика и лечение на пациентите Ви възникне необходимост от тераностично лечение, ще бъдем доволни да сътрудничим с вас. Искаме да ви уверим, че притежаваме 30 годишен опит в тази насока.

Попълвайки формуляра, който се намира в долния край на страницата, бихте ни предоставили възможност да се свържем с вас.

Ние, целият ни медицинския екип, в рамките на нашето сътрудничество, детайлно изследваме клиничните случаи, за които сте се свързали с нас и споделяме с вас всяка планирана крачка, която трябва да предприем тук. След направената предварителната оценка на състоянието се свързваме с пациента Ви. Когато бъдат извършени всички необходими процедури във връзка с диагностиката и лечението му, ние насочваме пациентите Ви отново към вас.

Наред с медицинските, ние, при необходимост, предлагаме и допълнителни услуги на транспорт, престой и преводач. По този начин осигуряваме безпроблемен процес на лечение за пациентите, като гарантираме цялостен комфорт за времето на престоя им тук. 

Свържете се с нас като попълните формуляра, намиращ се в края на старницата.

Потърсете ни:

Nisbetiye Mah, Yücel Sok.,
No:6, 1.Levent, Beşiktaş
İstanbul / Türkiye

Пишете ни:

info@intheranostics.com