Чернодробните тумори

Голяма част от чернодробните тумори, поради големите им размери или близостта до жизненоважни структури не могат да бъдат премахнати оперативно. А понякога болестта може да се прояви като малки, но многобройни тумори в черния дроб. При такъв случай операцията е не само много рискова, но и непрактична. Поради това при 2/3 от болните с първичен рак на черния дроб и при над 90 % от болните с метастазен (вторичен) рак на черния дроб не е възможно хирургичното отстранване. Една алтернатива за болните с чернодробен рак с противопоказания за оперативна намеса е лечението с микросфери от итрий- 90.