Да работим съвместно,

Ако в процеса на диагностика и лечение на пациентите Ви, възникне необходимост от тераностично лечение, ще бъдем доволни да сътрудничим с вас. Искаме да ви уверим, че притежаваме 30 годишен опит в тази насока.

Какво е тераностика?

Това е нова коцепция, която дава възожност за персонализирана диагностика и прицелна терапия на болестта при онкоболни.

За повече информация – натиснете

Литература и актуални новини

Актуални новини и актуализирана литература за тераностичните методи

За повече информация – натиснете

Защо трябва да предпочетете нас?

Натрупания си опит и знания предоставяме в служба на пациенти и лекари.

Кои са предимствата ?

Благодарение на тераностичната практика раковите лезии, със специфични за тях лекарства могат да се открият докато са още много малки.

Освен това, здравата тъкан се защитава в максимална степен, като се осгурява вредата да е минимална.

Наличието на по-малко странични ефекти създава възможност за по-бързо оздравяване.

С какво MNT (МНТ) се окроява в тераностичните методи?

Опита и квалификацията си в областта на ядрената медицина и радиациона онкология пренесохме и в областта на тераностиката. Целта ни е да осигурим достъп на раково болните до тераностичните методи на диагностика и лечение по оптимален баланс на качество и стойност. Всички методи, които се използват в света в тази насока, прилагаме в здравни учреждения, акредитирани от JCI.