Рак на простатата с метастаза в костите

Разпространението на рака на простатата най-често се проявява като метастази в костите. Тези метастази, освен болки, могат да станат причина за фрактури, компресия на гръбначния мозък или да предизвикат други животозастрашаващи състояния като високи нива на калций в организма. Когато ракът достигне костите, много важна част от лечението съставлява контролът и облекчаването на болката и другите компликации. Тук могат да помогнат методи като хормонална терапия, химиотерапия, ваксинация. Но при подходящи случаи лечението с радий-223, нацелено именно към костната метастаза, спомага от една страна да се вземе под контрол страничната симтоматиката, от друга – да се повлияе положително върху преживяемостта на болния.