Прилагани методи

Услуги на лечение

Лутеций-177 PSMA терапия

Лутеций-177 PSMA терапията е иновативен и ефективен метод на лечение, който все повече започва да се използва при метастзен резистентен на кастрация рак на простатата. Прилага се по предписание на лекуващия лекар, когато са изчерпани алтернативите за лечение по одобрените видове терапии, или те са се оказали недостатъчни, или са неприложими при пациента. Този метод спомага за намаляване на размерите на тумора, предотвратяване на разсейки и заедно с това, за облекчаване на симптоми и оплаквания, породени от самия тумор.

За повече информация – натиснете

Лечение с радий-223

Радий-223 терапията е метод на лечение, който се използва по предписание на лекуващия лекар при пациенти с костни метастази и рецидиви на рака на простатата. Целта на терапията е увреждане на раковата тъкан в костите, предизвикване на намаляване и дори изчезване на тумора. Използва се и за намаляване на болката при костни метастази.

За повече информация – натиснете

Лутеций-177 DOTA-TATE терапия

Лутеций-177 DOTA-TATE терапията е метод на лечение, който се използва при невроендокринните тумори. Известен е още като прицелна радионуклидна терапия, пептид-рецепторната радионуклидна терапия (ПРРТ) или соматостатин-рецепторна радиолигандна терапия.

За повече информация – натиснете

Лечение с радиоактивен йод

Лечението с радиоактивен йод, от 1940-та година насам е често предпочитан метод за лечение с доказан ефкт за увеличаване на преживяемостта при доброкачествени и злокачествени тумори на щитовидната жлеза. С високо радиоактивен йод (I 131) се извършва специфично и прицелно лечение на туморна тъкан.

За повече информация – натиснете

Микросферна терапия с итрий-90

С итрий -90 (Y 90) терапия се извършва прицелна терапия на туморна тъкан, установена чрез чернодробна перфузионна 99mTc-MAA сцинтиграфия. Методът е значително успешен и нов в тераностичната практика.

За повече информация – натиснете

Aktinyum-225 PSMA Tedavisi

Aktinyum-225 (Ac-225) PSMA tedavisi, metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserini tedavi etmek için, giderek daha fazla kullanılan yenilikçi ve etkili bir tedavi yöntemidir. Genellikle, diğer onaylanmış yöntemlerle tedavi seçeneklerinin tükendiği, etkisiz olduğunun gösterildiği veya hastaların bunları tolere edemediği durumlarda, takip eden doktorun önerisiyle kullanılır. Bu tedavi; tümör boyutunu küçültmeye ve tümörün çoğalmasını önlemeye, ayrıca tümörün neden olduğu bulgu ve şikayetleri (semptomları) azaltmaya yardımcı olur.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

С какво MNT (МНТ) се окроява в тераностичните методи?

Опита и квалификацията си в областта на ядрената медицина и радиациона онкология пренесохме и в областта на тераностиката.

Целта ни е да осигурим достъп на раково болните до тераностичните методи на диагностика и лечение по оптимален баланс на качество и стойност. Всички методи, които се използват в света в тази насока, прилагаме в здравни учреждения, акредитирани от JCI.

За повече информация – натиснете