Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri, boynun ön kısmında küçük bir bez olan tiroid bezinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Tiroid kanserinin en yaygın belirtisi, boyunda gelişen ağrısız bir yumru veya şişliktir. Birkaç haftadan uzun süren açıklanamayan ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya boyun lenf bezelerinde ağrısız büyümeler gibi semptomlar ise genellikle daha ilerlemiş hastalıkta ortaya çıkar. Diğer kanser tipleri ile kıyaslandığında tiroid kanserlerinin seyri genel olarak iyidir. Çoğu Tiroid kanseri hastası hormon ve radyoaktif İyot-131 – atom tedavileri ile kolay ve zahmetsizce tedavi edilebilmektedir.

I-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi ile Tiroid Kanseri Tedavisi

Tiroid kanserinde, bir yandan tanısal amaçla düşük doz radyoaktif iyot (I-131 veya I-123) ile tümöral dokuların yüksek duyarlılık ve özgüllükte görüntülenebilmesi, diğer yandan da yüksek doz radyoaktif iyot (I-131) ile bu tümöral dokuların özgül ve hedefe yönelik tedavisi, teranostik uygulamalar için bilinen en eski örnektir.

Radyoaktif İyot Tedavisi ile Tiroid Kanseri Tedavisi

Tiroid kanserinde, bir yandan tanısal amaçla düşük doz radyoaktif iyot (I-131 veya I-123) ile tümöral dokuların yüksek duyarlılık ve özgüllükte görüntülenebilmesi, diğer yandan da yüksek doz radyoaktif iyot (I-131) ile bu tümöral dokuların özgül ve hedefe yönelik tedavisi, teranostik uygulamalar için bilinen en eski örnektir.

Radyoaktif iyot tedavisi, 1940’lı yıllardan bu yana tiroidin iyi ve kötü huylu (kanser) hastalıklarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen, tiroid kanserli hastalarda sağ kalıma etkisi gösterilmiş standart bir uygulamadır.