Teranostik Nedir?

“Kanser hastalarına, kişiselleştirilmiş TANI ve hastalığına hedeflenmiş TEDAVİ imkanını bir arada sunan, yeni bir tanı ve tedavi konseptidir.”

 

Teranostik sözcüğü; İngilizce “diagnosis” (tanı) ve “therapy” (tedavi) kelimelerinden türetilmiştir. Bu uygulamada, tanı, hedefe yönelik tedavi ve tedavi yanıtının izlenmesi bir arada sunulmaktadır.

Teranostik uygulamalar hastalık odaklı  değil, hasta odaklı olması nedeniyle geleneksel tedavi yaklaşımından, çağdaş “kişiselleştirilmiş tıp” yaklaşımına geçişi sağlamaktadır. Teranostik tedavi uygulamalarında doğrudan kanserli hücreler hedeflenir ve bu sayede sağlıklı dokuların radyasyon alımını en aza indirerek hastalığın çok daha etkin bir şekilde tedavi edilmesi sağlanır.

Nükleer Tıpta yapılan birçok tanı ve tedavi işlemi de teranostik kapsamına girer. Nükleer Tıp tarihindeki ilk teranostik ajan; tiroid kanseri hastalarında tedavi ve görüntüleme için kullanılan radyoaktif iyot’tur.

Tiroid kanseri hastalarında ilk radyoaktif iyot tedavisi 1946 yılında yapılmıştır. O zamandan bu yana, teranostik ajanların gelişimi ve tıpta kullanımı giderek artmış ve günümüzde yapılan uygulamalar, sonuçlarıyla heyecan verici bir boyuta ulaşmıştır.

Teranostik uygulamada bir yandan teşhis ve tedaviye yanıt amaçlı görüntüler elde edilirken, bir yandan da aynı ajanın hedefe yönelik tedavi amacıyla kullanılması mümkündür. Bu yaklaşım, standart bir tedavinin uygun olmadığı ya da yetersiz kaldığı hastalarda gereksiz tedavileri ortadan kaldırabilmekte ve/veya ilaç seçimini optimize etmeye yardımcı olabilmektedir.

Intheranostics.com altında kişiye özel tanı ve tedaviler aşağıdaki hastalıklarda uygulanmaktadır;

Metastatik Prostat Kanseri 
Kemiğe Metastatik Prostat Kanseri 
Nöroendokrin Tümörler
Tiroid Kanseri
Karaciğer Tümörleri