Tc-99m MAA Karaciğer Perfüzyon Sintigrafisi

İçindekiler

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi nedir, tümör odağını nasıl gösterir?

Teranostik; tıp dünyasında yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Görüntüleme ve tedavinin tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesini esas alır, spesifik tedaviye ve tedavinin takibine eş zamanlı olarak izin verir.

Karaciğer kanserlerinde, tedavi öncesi prova amacıyla yapılan Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi ile akciğer ve mide-bağırsak sistemine olan kaçaklar yüksek duyarlılıkta saptanabilmekte ve optimum tedavi dozu planlanabilmektedir. Diğer yandan İtrium-90 (Y-90) mikroküre tedavisi ile bu tümöral dokuların hedefe yönelik tedavisi yapılabilmektedir. Bu, teranostik uygulamalar için oldukça başarılı ve yeni bir yöntemdir.

Karaciğer atardamarı (hepatik arter) yoluyla yapılan tedavilerde, karaciğerin iki farklı damardan beslenmesi avantajından faydalanılmaktadır. 30 yılı aşkın süredir bu fark, kanser ilaçlarının karaciğer damarı yoluyla uygulanmasına imkan tanımıştır. Transarteriyel radyoembolizasyon (TARE) olarak da isimlendirilen Y-90 mikroküre tedavisi, karaciğerin hem kendisinden kaynaklanan hem de metastatik kanserleri için etkili bir tedavidir ve ameliyat veya diğer bölgesel tedavilerin uygulanamadığı hastalarımızda, takip eden hekiminin önerisi ile daha iyi sağ kalım ve azalmış hastalık yüküne ulaşmak amacıyla kullanılabilir.

Bir hasta Y-90 mikroküre tedavisi için aday olarak seçildikten sonra, ilk olarak anjiyografik değerlendirme yapılır. Bu işlem ile organ anatomisi ve anatomik farklılıklar tanımlanır, karaciğer dolaşımı değerlendirilerek karaciğer harici damarların tıkanması/embolizasyonu gerçekleştirilir. Anjiyografi işlemi ile damar haritalamasının tamamlanmasını takiben, Y-90 mikroküre tedavisinin provası olan ve akciğer/mide-bağırsak sistemine kaçakların araştırıldığı ve en uygun tedavi dozunun planlanmasına imkan sağlayan Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi çalışması yapılır.

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi kimlere uygulanır?

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi, Y-90 mikroküre tedavisine aday olgularda uygulanır. Tedavi öncesi hastaya özel planlamayı mümkün kılan, tanısal anjiyografi işlemi sırasında yapılan bir görüntüleme yöntemidir.

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi güvenli midir?

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi işlemi, düşük dozlarda radyasyonun kullanıldığı, güvenli bir görüntüleme yöntemidir. Birlikte yapılacak anjiyografi işlemine ait öneri ve bilgilendirmeler ise size girişimsel radyoloji uzmanımız tarafından verilecektir. Her iki işlem, kullanılan radyasyon nedeniyle hamile hastalarımızda kesinlikle uygulanamaz.

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi öncesi hazırlık

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi için özel bir hasta hazırlığına gerek yoktur. Bununla birlikte yapılacak anjiyografi işlemine ait öneri ve bilgilendirmeler size girişimsel radyoloji ünitesi personelimiz tarafından yapılacaktır.

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi nasıl uygulanır?

Tc-99m MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi; Nükleer Tıp ve Girişimsel Radyoloji Uzmanlarının birlikte gerçekleştirdikleri, multidisipliner bir uygulamadır.

Y-90 mikroküre tedavisi öncesi temel aşamalardan ilki; girişimsel radyoloji ünitesinde tümörü besleyen damarları değerlendirmek için yapılan anjiyografi işlemidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra mevcut anjiyografi kateterinden düşük dozda Tc-99m MAA’nın enjeksiyonu yapılır. Bu işlem sırasında herhangi bir şey hissedilmemektedir. Daha sonra akciğer ve karaciğerinizi görüntülemek üzere Nükleer Tıp Kliniğine transferiniz gerçekleştirilecektir. Bu işlem sırasında gama kamera adı verilen cihaza ait özel yatakta sırt üstü uzanmanız istenecektir. Sintigrafi işlemi tamamlandıktan sonra, anjiyografiye ait takibiniz yapılacak ve sağlık personelimizin bilgi vermesiyle hastaneden güvenle ayrılabileceksiniz.

İlaç verildikten sonra ilk 12 saat küçük çocuklarla ve hamile kadınlarla temastan kaçınmanız gerektiğini lütfen unutmayınız. Görüntüleriniz Nükleer Tıp Uzmanlarımız tarafından değerlendirilecek ve tedavi planlamanız sırasında kullanılacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.