Uygulamalar

Tanı ve Tedavi Planlama Hizmetleri

Ga68 PSMA PET/BT İşlemi

68Ga-PSMA PET/BT,  prostat kanserinin tespit edilmesi ve görüntülenmesinde büyük bir rol oynayan yenilikçi bir teranostik nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Bilimsel çalışmalar, bu yöntemin prostat kanserini tespit etmede, BT veya tüm vücut kemik taraması gibi geleneksel görüntüleme yöntemlerinden çok daha üstün ve hassas olduğu göstermiştir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

F18 NaF PET/BT İşlemi

Prostat kanseri kemik metastazları Flor-18-NaF (18F-NaF) PET/BT ile yüksek hassasiyette görüntülenebilmektedir. Hastalığınızı takip eden hekiminiz, kemik metastazlarının tanısı amacıyla size bu tetkiki önerebilir. 18F-NaF PET/BT; kemik metastazlarının yeri ve yaygınlığını doğru bir şekilde gösterirken ağrılı kemik metastazlarında hedefe yönelik başarılı bir tedavi seçeneği olan Radyum-223 tedavisinin kullanımını da mümkün kılar.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Ga68 DOTA-TATE PET/BT İşlemi

68Ga-DOTA-TATE nöroendokrin tümörlerin tespit edilmesi ve görüntülenmesinde önemli bir rol oynayan yenilikçi bir teranostik nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Nöroendokrin tümörler; sıklıkla bağırsak, pankreas ve akciğerler olmak üzere, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen, nadir görülen kanserlerdir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

I-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafi İşlemi

Tiroid kanseri tanısının konması amacıyla düşük doz radyoaktif iyot (131I) ile tümöral dokuların yüksek hassasiyet ve özgüllükte görüntülenebilmesi yapılabilmektedir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Tc-99m MAA Karaciğer Perfüzyon Sintigrafi İşlemi

Karaciğer kanserlerinde, tedavi öncesi prova amacıyla yapılan 99mTc-MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi ile akciğer ve mide-bağırsak sistemine olan kaçaklar yüksek hassasiyetle tespit edilebilmekte ve optimum tedavi dozu planlanabilmektedir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Tedavi Hizmetleri

Lutesyum-177 PSMA Tedavisi

Lutesyum-177 PSMA tedavisi, metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserini tedavi etmek için, giderek daha fazla kullanılan yenilikçi ve etkili bir tedavi yöntemidir. Genellikle, diğer onaylanmış yöntemlerle tedavi seçeneklerinin tükendiği, etkisiz olduğunun gösterildiği veya hastaların bunları tolere edemediği durumlarda, takip eden doktorun önerisiyle kullanılır. Bu tedavi; tümör boyutunu küçültmeye ve tümörün çoğalmasını önlemeye, ayrıca tümörün neden olduğu bulgu ve şikayetleri (semptomları) azaltmaya yardımcı olur.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Radyum-223 Tedavisi

Radyum-223 tedavisi, kemiklere yayılmış veya metastaz yapmış prostat kanseri olan hastalarımızda, takip eden hekimlerin önerisi ile kullanılan bir tedavi türüdür. Amacı, kemikteki kanser hücrelerine zarar vermek, tümörlerin küçülmesine ve hatta tamamen yok olmasına neden olmaktır. Ayrıca kemiklerdeki kanserle ilişkili ağrıyı azaltmak için de kullanılır.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Lutesyum-177 DOTA-TATE Tedavisi

Lutesyum-177 DOTA-TATE; nöroendokrin tümörlerde kullanılan bir tedavi yöntemidir. “Hedeflenmiş radyonüklid tedavi”, “peptit reseptörü radyonüklid tedavi (PRRT)” “somatostatin reseptör radyoligand tedavisi” gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoaktif iyot tedavisi, 1940’lı yıllardan bu yana tiroidin iyi ve kötü huylu (kanser) hastalıklarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen, tiroid kanserli hastalarda sağ kalıma etkisi gösterilmiş standart bir uygulamadır. Yüksek doz radyoaktif iyot (131I) ile tümöral dokuların özgül ve hedefe yönelik tedavisi yapılabilmektedir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

İtriyum-90 Mikroküre Tedavisi

İtrium-90 (90Y) mikroküre tedavisi ile 99mTc-MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi ile tespit edilmiş olan tümöral dokuların hedefe yönelik tedavisi yapılabilmektedir. Teranostik uygulamalar için oldukça başarılı ve yeni bir yöntemdir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Teranostik Uygulamalarda MNT Farkı

Geleneksel kanser tedavi yöntemleri olan kemoterapi ve radyoterapi; kanserli hücreleri olduğu kadar sağlıklı hücreleri de etkilemektedir.

Teranostik tedaviler; öncelikle kanser hücrelerini hedefler ve vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyarak tedavi edici dozdaki radyasyonun doğrudan kanser odaklarına yüksek dozlarda iletilmesini sağlar.

Daha fazla bilgi için tıkla.