Teranostik Nedir?

“Kanser hastasına, kişiselleştirilmiş tanı ve hastalığına hedeflenmiş tedavi imkanını bir arada sunan yeni bir tanı ve tedavi konseptidir.”

 

Teranostik sözcüğü; İngilizce’de “tedavi” ve “tanı” anlamına gelen “therapy” ve “diagnosis” kelimelerinden türetilmiştir. Tanıyı, hedefe yönelik tedaviyi ve tedavi yanıtının izlenmesini bir arada sunar.

Teranostik uygulamalar hastalık değil, hasta odaklı olması nedeniyle geleneksel tedavi yaklaşımından, çağdaş “kişiselleştirilmiş tıp” yaklaşımına geçişi sağlar.

Nükleer Tıpta yapılan birçok tanı ve tedavi işlemi de teranostik kapsamına girer. Nükleer Tıp tarihindeki ilk teranostik ajan; tiroid hastalıklarında tedavi ve görüntüleme için kullanılan radyoaktif iyot’tur.

Tiroid kanseri hastalarında ilk radyoaktif iyot tedavisi 1946 yılında yapılmıştır. O zamandan bu yana, teranostik ajanların gelişimi ve tıpta kullanımı giderek artmış ve günümüzde yapılan uygulamalar, sonuçlarıyla heyecan verici bir boyuta ulaşmıştır.

Teranostik uygulamada bir yandan teşhis ve tedaviye yanıt amaçlı görüntüler elde edilirken, bir yandan da aynı ajanın hedefe yönelik tedavi amacıyla kullanılması mümkündür. Bu yaklaşım, standart bir tedavinin uygun olmadığı ya da yetersiz kaldığı hastalarda gereksiz tedavileri ortadan kaldırabilir ve/veya ilaç seçimini optimize etmeye yardımcı olabilir.  

Intheranostics.com altında kişiye özel tanı ve tedaviler aşağıdaki hastalıklarda uygulanmaktadır;

Metastatik Prostat Kanseri Tanı ve Tedavisinde
Kemiğe Metastatik Prostat Kanseri Tanı ve Tedavisinde
Nöroendokrin Tümörlerin Tanı ve Tedavisinde
Tiroid Kanserinin Tanı ve Tedavisinde
Karaciğer Tümörlerinin Tanı ve Tedavisinde