Uygulamalar

Tanı ve Tedavi Planlama Hizmetleri

Ga68 PSMA PET/BT İşlemi

68Ga-PSMA PET/BT,  prostat kanserinin tespit edilmesi ve görüntülenmesinde büyük bir rol oynayan yenilikçi bir teranostik nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Bilimsel çalışmalar, bu yöntemin prostat kanserini tespit etmede, BT veya tüm vücut kemik taraması gibi geleneksel görüntüleme yöntemlerinden çok daha üstün ve hassas olduğu göstermiştir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

F18 NaF PET/BT İşlemi

Prostat kanseri kemik metastazları Flor-18-NaF (18F-NaF) PET/BT ile yüksek hassasiyette görüntülenebilmektedir. Hastalığınızı takip eden hekiminiz, kemik metastazlarının tanısı amacıyla size bu tetkiki önerebilir. 18F-NaF PET/BT; kemik metastazlarının yeri ve yaygınlığını doğru bir şekilde gösterirken ağrılı kemik metastazlarında hedefe yönelik başarılı bir tedavi seçeneği olan Radyum-223 tedavisinin kullanımını da mümkün kılar.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Ga68 DOTA-TATE PET/BT İşlemi

68Ga-DOTA-TATE nöroendokrin tümörlerin tespit edilmesi ve görüntülenmesinde önemli bir rol oynayan yenilikçi bir teranostik nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Nöroendokrin tümörler; sıklıkla bağırsak, pankreas ve akciğerler olmak üzere, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen, nadir görülen kanserlerdir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

I-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafi İşlemi

Tiroid kanseri tanısının konması amacıyla düşük doz radyoaktif iyot (131I) ile tümöral dokuların yüksek hassasiyet ve özgüllükte görüntülenebilmesi yapılabilmektedir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Tc-99m MAA Karaciğer Perfüzyon Sintigrafi İşlemi

Karaciğer kanserlerinde, tedavi öncesi prova amacıyla yapılan 99mTc-MAA karaciğer perfüzyon sintigrafisi ile akciğer ve mide-bağırsak sistemine olan kaçaklar yüksek hassasiyetle tespit edilebilmekte ve optimum tedavi dozu planlanabilmektedir.

Detaylı Bilgi için Tıklayabilirsiniz.

Teranostik Uygulamalarda MNT Farkı

Geleneksel kanser tedavi yöntemleri olan kemoterapi ve radyoterapi; kanserli hücreleri olduğu kadar sağlıklı hücreleri de etkilemektedir.

Teranostik tedaviler; öncelikle kanser hücrelerini hedefler ve vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyarak tedavi edici dozdaki radyasyonun doğrudan kanser odaklarına yüksek dozlarda iletilmesini sağlar.

Daha fazla bilgi için tıkla.