Nöroendokrin Tümorler

Nöroendokrin tümörler, vücudun birçok farklı organında gelişebilen, nadir görülen bir tümör grubudur. Kan dolaşımına hormon salgılayan nöroendokrin hücrelerden kaynaklanırlar. Nöroendokrin tümörler normalden çok daha yüksek miktarlarda hormon üretebildiğinden, birçok farklı bulgu ve şikayete de neden olabilirler. Bu tümörler iyi huylu veya kötü huylu (kanser) olabilmekle birlikte çoğu zaman yavaş büyüyen ve çok agresif olmayan karakterdedirler.