Karaciğer Tümörleri

Karaciğer tümörlerinin büyük kısmı, çok büyük olmaları veya hayati risk taşıyan yapılara yakınlıkları nedeniyle cerrahi ile çıkarılamamaktadır. Bazende, hastalık küçük ancak çok sayıda tümörün karaciğere yayılmasına neden olabilir. Bu durumda ameliyat hem çok risklidir, hem de pratik değildir. Primer karaciğer kanseri hastalarının üçte ikisinde ve metastatik (ikincil) karaciğer kanseri olan hastaların yüzde 90’ından fazlasında cerrahi olarak çıkarılma bu nedenlerle mümkün değildir. Ameliyat edilemeyen karaciğer kanseri bulunan hastalarda, tedavi seçeneklerinden biri de Yttrium-90 mikroküre tedavisidir.