Hastalıklar

Hastalıklar

Metastatik Prostat Kanseri

Prostat kanseri, prostat hücrelerinin kontrolden çıkarak erkek üreme sistemini etkilediği kötü huylu bir hastalıktır.

Batı toplumunda erkekler arasında ikinci en yaygın kanser türü olmasına karşın bu hastalığa sahip erkekler için birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır.

Her bir olguya bağlı olarak, aktif izlem, cerrahi, radyoterapi, kriyoterapi, hormon tedavisi, kemoterapi, aşı tedavisi ve kemiğe yönelik Radyum-223 tedavisi ve hedefe yönelik Lutesyum-177 PSMA tedavisi bu amaçla kullanılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kemiğe Metastatik Prostat Kanseri

Prostat kanseri vücudun diğer bölgelerine yayıldığında, sıklıkla kemiklere gitmektedir. Kemik metastazı ağrı dışında, kırık, omurilik sıkışması veya hayatı tehdit edebilen yüksek kan kalsiyum seviyeleri gibi başka sorunlara da neden olabilir. Kanser kemiklere ulaştığında, ağrıyı ve diğer komplikasyonları kontrol etmek veya hafifletmek tedavinin çok önemli bir parçasıdır. Hormon tedavisi, kemoterapi ve aşılar gibi tedaviler buna yardımcı olabilir. Ancak uygun hastalarda, özellikle kemik metastazını hedef alan Radyum-223 tedavisi ile bir yandan semptomlar kontrol altına alınırken bir yandan da sağ kalımı artırıcı etki sağlanabilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Nöroendokrin Tümorler
Nöroendokrin tümörler, vücudun birçok farklı organında gelişebilen, nadir görülen bir tümör grubudur. Kan dolaşımına hormon salgılayan nöroendokrin hücrelerden kaynaklanırlar. Nöroendokrin tümörler normalden çok daha yüksek miktarlarda hormon üretebildiğinden, birçok farklı bulgu ve şikayete de neden olabilirler. Bu tümörler iyi huylu veya kötü huylu (kanser) olabilmekle birlikte çoğu zaman yavaş büyüyen ve çok agresif olmayan karakterdedirler.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Tiroid Kanseri
Tiroid kanseri, boynun ön kısmında küçük bir bez olan tiroid bezinden kaynaklanan nadir bir kanser türüdür. Tiroid kanserinin en yaygın belirtisi, boyunda gelişen ağrısız bir yumru veya şişliktir. Birkaç haftadan uzun süren açıklanamayan ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya boyun lenf bezelerinde ağrısız büyümeler gibi semptomlar ise genellikle daha ilerlemiş hastalıkta ortaya çıkar. Diğer kanser tipleri ile kıyaslandığında tiroid kanserlerinin seyri genel olarak iyidir. Çoğu Tiroid kanseri hastası hormon ve radyoaktif İyot-131 – atom tedavileri ile kolay ve zahmetsizce tedavi edilebilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Karaciğer Tümörleri
Karaciğer tümörlerinin büyük kısmı, çok büyük olmaları veya hayati risk taşıyan yapılara yakınlıkları nedeniyle cerrahi ile çıkarılamamaktadır. Bazende, hastalık küçük ancak çok sayıda tümörün karaciğere yayılmasına neden olabilir. Bu durumda ameliyat hem çok risklidir, hem de pratik değildir. Primer karaciğer kanseri hastalarının üçte ikisinde ve metastatik (ikincil) karaciğer kanseri olan hastaların yüzde 90’ından fazlasında cerrahi olarak çıkarılma bu nedenlerle mümkün değildir. Ameliyat edilemeyen karaciğer kanseri bulunan hastalarda, tedavi seçeneklerinden biri de Yttrium-90 mikroküre tedavisidir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.