F18 NaF PET/BT

Flor-18 NaF PET/BT Nedir, Tümör Odağını Nasıl Gösterir?

Teranostik tıp dünyasında yeni gelişmekte olan bir alandır. Tümöre özgül bir ilaç ile görüntüleme yaparak saptanan tümör ve metastazlarının, nereye gideceği, ne kadar gideceği ve hastalıklı dokuyu etkileme gücü önceden bilinen yine özgül bir ilaç ile tedavi edilebildiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, geleneksel tıptan kişiye özgü çağdaş tıp uygulamalarına geçiş yapılmasını sağlamaktadır.

Prostat kanserinden ölümler genellikle kemik metastazı ve komplikasyonlarından kaynaklanmaktadır. Prostat kanseri kemik metastazları Flor-18 NaF (18F-NaF) PET/BT ile yüksek duyarlılıkla görüntülenebilmekte ve Radyum-223 ile bu tümöral dokuların özgül ve hedefe yönelik tedavisi yapılabilmektedir. Bu, teranostik uygulamalar için oldukça başarılı bir örnektir.

Hastalığınızı takip eden hekiminiz, kemik metastazlarının tanısı amacıyla size bu tetkiki önerebilir. F-18 NaF PET/BT; kemik metastazlarının yeri ve yaygınlığını doğru bir şekilde gösterirken ağrılı kemik metastazlarında hedefe yönelik başarılı bir tedavi seçeneği olan Radyum-223 tedavisinin kullanımını da mümkün kılar.

Flor-18 NaF PET/BT’nin Üstün Yanları Nelerdir?

F-18 NaF PET/BT, kemik görüntüleme maddesi olarak ideal özelliklere sahiptir ve 45-60 dakika gibi kısa bir süre içinde üstün kalitede görüntüler üretir. Başta kemik metastazı araştırılan hastalar olmak üzere birçok hasta için, F-18 NaF PET/BT, geleneksel kemik sintigrafisine göre çok daha başarılı sonuçları ile ideal bir alternatiftir.

Flor-18 NaF PET/BT Kimlere Uygulanır?

Hastalığınızı takip eden hekiminiz sizden F-18 NaF PET/BT taramasını şu amaçlar için isteyebilir:

 • Kemik metastazlarının belirlenmesi
 • Hastalığın yaygınlığının doğru belirlenmesi
 • Malign kemik lezyonlarının yerinin belirlenmesi
 • Kemik ağrılarının sağaltımı için Radyum-223 tedavisinin uygun olup olmadığının belirlenmesi
 • Tedavi yanıtının değerlendirilmesi

Flor-18 NaF PET/BT Güvenli midir?

F-18 NaF bilinen yan etkisi olmayan güvenli bir radyoaktif maddedir. Bu işlemde alınan radyasyon dozu azdır ve gün sonunda vücudunuzdan temizlenir. Nükleer Tıp kliniğinden ayrılmanız birkaç saat sürmektedir. PET/BT taramasını izleyen 6 saat boyunca başkalarıyla (özellikle çocuklar ve hamile kadınlar) temasınızı en aza indirmenizi önermekteyiz.

Flor-18 NaF PET/BT Öncesi Hazırlık

F-18 NaF PET/BT görüntülemesi öncesinde Nükleer Tıp bölümüne iletmek üzere, hastalığınıza yönelik bazı tetkik ve bilgileri yanınızda bulundurmanız istenecektir:

 • Hekim istem formu
 • Prostat kanseri hikayeniz (örn. PSA, patoloji sonuçları)
 • Önceki onkolojik tedavilerinizin tipi ve tarihi (örn. kemoterapi ve/veya radyoterapi)
 • Önceki kırıklarınız veya yakın tarihli travma hikayeniz (yeri ve tarihi)
 • Önceki ortopedik cerrahi girişimleriniz (müdahale tarihi, tipi ve yeri)
 • Önceki enfeksiyon ve yeri
 • İdrar yolu ile ilgili geçirilmiş ameliyatlar
 • Her bir kemik ağrınızın yeri
 • Diğer görüntülemeler ve raporları (özellikle kemik sintigrafisi, BT veya MRI)

F-18 NaF PET/BT işlemi için aç olmanıza gerek yoktur. İlaçlarınızı her zamanki gibi alabilirsiniz. Böbrekten atılımı artırmak, alınan radyasyon dozunu azaltmak ve en iyi görüntü kalitesine ulaşmak için, F-18 NaF enjeksiyonu öncesinde ve sonrasında en az ikişer bardak su içmelisiniz. Tetkik sonrasında günün geri kalanında da su içmeye devam etmeniz faydalı olacaktır. İşlem sırasında görüntü bozulmalarını önlemek için tüm metal eşyalar/takılar/protezler çıkarılmalıdır.

Flor-18 NaF PET/BT Nasıl Uygulanır?

Az miktarda (1.5-3.7 Mbq/Kg (0.04-0.1 mCi/Kg) dozunda) F-18-NaF, görüntüleme işleminden yaklaşık 30-60 dakika önce, kol ya da el sırtınıza yerleştirdiğimiz damar yolundan uygulanacaktır. F-18 NaF PET/BT görüntülemesinden hemen önce mesanenizi boşaltmanız gerekmektedir.

PET/BT görüntülemesi boyunca (yaklaşık 20-25 dk.), vücut görüntülerinin sürekli kaydedildiği, her iki ucu açık, geniş halka şeklindeki bir cihazda, özel çekim yatağı üzerinde uzanmanız istenecektir. İşlemin tek zahmetli yanı; bu süre zarfında hareketsiz kalmanızdır. İhtiyacınız halinde, görüntüleme öncesi, beraberinizde getirdiğiniz ağrı kesicinizi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç duyulursa uzmanlarımız ek görüntü alabilir. Ek görüntüleme işlemi yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. Nükleer Tıp kliniğindeki işlemlerin tamamlanması birkaç saati bulabilir. Kolunuzdaki damar yolu, görüntülemeniz tamamlandıktan ve tüm görüntüleriniz kontrol edildikten sonra çıkartılacaktır. Sağlık personelimizin onay vermesiyle, Nükleer Tıp bölümünden artık güvenle ayrılabilirsiniz.

İlaç verildikten sonra ilk 6 saat küçük çocuklarla ve hamile kadınlarla temastan kaçınmanız gerektiğini lütfen unutmayınız. Görüntüleriniz Nükleer Tıp Uzmanlarımız tarafından belirtilen sürede değerlendirilerek rapor edilecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.