Literature and News

News

Please click for current news.

Literature

Please click to reach the current literature.

News

You can find current news about the theranostic field here

PSMA PET/BT, prostat kanserini sağlıklı prostat dokusundan net bir şekilde ayırır

Alman araştırmacılar, bir Nükleer Tıp görüntüleme yöntemi olan PSMA PET/BT görüntülemesini kullanarak, prostat kanseri hastalarında kanserli dokuyu sağlıklı dokudan doğru bir şekilde ayırt etmenin bir yolunu buldular

Prostat kanseri tedavisi sırasında ara (interim) PSMA PET/BT görüntüleme, tedaviye rehberlik etmeye yardımcı olur

Yeni bir prostat kanseri araştırması, tedavi sırasında bir ara (interim) görüntüleme eklemenin hastanın tedavisine rehberlik etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. İki kür Lutesyum-177 -PSMA radyoligand tedavisinden sonra metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri olan hastalarında, PSMA PET/BT görüntülemesi hasta sağ kalımı için önemli bir prediktif değer göstermiştir. Araştırma, Amerikan Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği’nin (SNMMI) 2019 Yıllık Toplantısında sunuldu.

PSMA PET, hangi prostat kanseri hastalarının kurtarma radyasyon tedavisinden yararlanabileceğini belirler

Prostat kanserli hastalarda, radikal prostatektomiden sonra yükselen PSA (kanser göstergesi) seviyelerine sahip olsalarda, erken tedavi fark oluşturur. The Journal of Nuclear Medicine’in Aralık sayısında yer alan bir çalışmada, Avustralyalı araştırmacılar PSMA PET görüntülemelerinin bu prostat kanseri hastalarından hangisinin kurtarma radyasyon tedavisinden fayda göreceğini belirleyebileceğini gösteriyor.

Prostat kanseri nüksü PSMA PET/BT ile daha erken tespit edildi

The Journal of Nuclear Medicine’de bildirilen yeni bir çalışma, yeni Ga-68-PSMA PET/BT’nin kullanımını diğer görüntüleme yöntemleriyle karşılaştırdı ve radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nükste PSMA PET/BT tespit oranlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulundu. Bir nüksün erken keşfedilmesi, ileri klinik yönetimi güçlü bir şekilde etkileyebilir, bu nedenle bu hibrid PSMA ligandının, klinik olarak önemli düşük PSA değer aralığında (<0.5ng / mL) çok sayıda pozitif bulgu tanımlaması özellikle dikkate değerdir.

PSMA PET / CT Prostat Kanserinin Yayılmasını Daha İyi Tespit Ediyor – Geliştirilmiş metastaz tespiti, iki kat daha fazla erkek için tedavi sürecini değiştirdi

Randomize bir çalışma, yüksek riskli prostat kanseri olan erkeklerde, küratif cerrahi veya radyoterapi öncesinde PSMA PET/CT ile görüntülemenin, metastatik hastalığı tespit etmek için geleneksel görüntülemeden çok daha doğru olduğunu kanıtladı.

Lu-177 PSMA Tedavisi, Önceden Ağır Tedavi Almış mCRPC’de Umut Veriyor

Yeni hedefe radyonüklid tedavi, metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri (mCRPC) olan ve önceden ağır tedavi almış bir grup erkekte umut verici klinik etkinlik ve düşük toksisite göstermiştir.

PSMA PET, radikal prostatektomi sonrası erken biyokimyasal nüks ve primer yüksek riskli prostat kanserinde en değerli görüntüleme yöntemidir

Doç. Dr. Tobias Maurer (Almanya), “Her zaman PSMA-PET olmak zorunda mı? Rasyonel kullanıma yönelik öneriler ” konulu konferansında, PSMA PET’in radikal prostatektomi (RP) sonrası erken biyokimyasal nüks ve primer yüksek riskli prostat kanserinde potansiyel olarak en değerli görüntüleme yöntemi olduğunu belirtti (EAU Ürolojik Görüntüleme Bölümü 8. Toplantısı (ESUI19)).

Robotik minimal invaziv PSMA- rehberliğinde cerrahi gelecek yıl hazır olabilir

Doç. Dr. Tobias Maurer (Almanya), “Radioguided cerrahi. Nasıl yaparım” başlıklı oturumda konuşmasını sundu ve PSMA rehberliğinde cerrahi için preoperatif gereksinimleri sıraladı. Doç. Dr. Maurer, ayrıca, robotik minimal invaziv PSMA-rehberliğinde cerrahinin gelecek yıl hazır olabileceğini belirtti.

Literature

You can reach the current literature on the theranostic field here.

[table id=3 /]