Lutesyum-177 PSMA Tedavisi, Faz III VISION Çalışması

Lutesyum-177 PSMA Tedavisi, Faz III VISION Çalışması

Lutesyum-177 PSMA Tedavisi, Faz III VISION çalışmasında metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserli erkekler için genel sağkalımı ve radyolojik progresyonsuz sağkalımı önemli ölçüde iyileştiriyor. VISION çalışması sonuçları 6 Haziran’da 2021 Amerikan Klinik...