Neden Bizi Seçmelisiniz?

Защо трябва да предпочетете нас?

Правопропорционално на непрекъснато развиващите се технологии се появяват нови методи и практики за диагностика и лечение на болестите. В областта на ядрената медицина, особено през последните 10 години, също е отбелязан видим прогрес.

В областта на онколечението вече не се говори само за медикаментозно, радиологично и хирургично лечение. В диагностиката и лечението на рак все повече се разпространяват методите на ядрената медицина.

При научни изследвания се наблюдава, че тераностичните практики, като нова област на проява на ядрената медицина, и особено приложени при напреднали случаи на някои видове рак, показват положителни резултати. Тераностичните методи на диагностика и лечение, започнали да се прилагат първо в Америка, а след това в европейските страни като Германия и Англия. Отдавна с успех се използват и у нас.

Турция, в сравнение с много европейски страни, е една от водещите в областта на тераностичните практики. Методите на диагностика и лечение в областта на тераностиката могат да се прилагат паралелно с другите страни в света. Възможността да следва отблизо прогресивното развитие и предимствата на разположението ú превърнаха Турция във важен център за лечение не само за пациенти от страната, но и от целия свят.

С какво се отличава MNT в тераностиката?

Ние, MNT, от 1990 година насам предлагаме професионални решения в мениджмънта на здравни заведения в областта на ядрената медицина и радиационна онкология. Непрекъснато обогатяваме 30 годишния си опит с нови методи на диагностика и лечение и продължаваме да се развиваме благодарение на възможността да използваме най-новите технологии. С многото образцови практики в областта на ядрената медицина и радиационна онкология, в които се проявихме като първопроходци в Турция, продължаваме да бъдем водачи в сектора и да предоставяме достъпност до модерни диагностични и лечебни методи на ядрената медицина и радиационна онкология за раково болните.

Опита и квалификацията си в ядрената медицина и радиационна онкология пренесохме и в областта на тераностиката. Целта ни е да постигнем оптимално равновесие между качество и стойност в тераностичните методики на диагностика и лечение за самия пациент. Всички методи, използващи се в това направление в света, успешно прилагаме в здравни заведения с JCI акредитация.

Наличието на медицински екип, обучението на който бе проведено от американски специалисти, на лекари, квалифицирани специалисти и възможността пациентите да имат достъп до всички тераностични методи чрез само един канал, заслужено ни поставя на челно място и в този сектор. Доволни сме, че в сравнение с равностойните ни чуждестранни здравни заведения, предоставяме еднакви по качество услуги на по-достъпна стойност за пациентите; горди сме, че високия потенциал, с който разполагаме ни дава възможност да се превърнем в истинска опора както за болните, така и за лекарите.

Intheranostics.com е субектът за услуги на MNT на дигитална платформа. Чрез тази платформа целим да предоставяме информация за методите на диагностика и лечение в областта на тераностиката, да управляваме по най-добрия начин процеса на диагностика и лечение, както и да бъдем своего рода пътеводители в този процес както на болните, така и на лекарите.

С Intheranostics.com :

√ Предоставяме знанията и опита си в услуга на пациенти и лекари. С натрупаните за много години знания и опит организираме правилна и надеждна платформа за лекари и пациенти.

√ Предоставяме персонализирано прицелно лечение за пациента. Към онкодиагностиката и онколечението подхождаме индивидуално, извършваме лечение на правилния пациент с правилната доза, в правилното време с правилната прицелна терапия.

√ Предлагаме възможност за диагностика и лечение в здравни центрове със сертифицирано качество. Сътрудничим с най-признатите и компетентни здравни учреждения в определената област. Диагностиката и лечението провеждаме в здравни учреждения акредитирани от JCI, по стандарти разработени от специалисти на организацията и доказани в цял свят.

√ За базово ни служи понятието за услуги от най-висша степен. Изхождайки от принципа «център на внимание е пациентът», във всеки етап от процеса работим с разбирането за висша степен на обслужване и високо качество на услугите. Наред с медицинските, същото високо качество осигуряваме и в допълнителните услуги, които предоставяме като осигуряване на транспорт, престой, преводач и др.

√ Диагностиката и лечението предоставяме на по-достъпна стойност. Стараем се да предоставяме услуги с качество, постигнато в равностойни здравни заведения в Европа и Америка, но на по-достъпни цени.