Nöroendokrin Tümörlerde Ga-68 Dotatate PET/BT

Ga-68 Dotatate PET/BT Taraması

Bir göz doktoruna gittiğinizde size bir delikten bakarak buğulu ve net gördüğünüz objeleri söylemenizi ister. Ga-68 Dotatate PET/BT taraması ile önceki geleneksel teknoloji arasındaki fark bu örnekteki gibidir. Galyum 68 PET/BT ile buğulu gözüken kanser hücreleri çok daha net bir şekilde gözükür hale gelmektedir.

Galyum 68 dotatate, PET (pozitron emisyon tomografisi) taramaları sırasında kullanılan bir radyofarmasötik izleyicidir. Bazı PET/BT kombinasyon tarayıcıları aynı oturumda bir BT (bilgisayarlı tomografi) taraması da yapar ve ardından görüntüleri birleştirir. Ga-68 PET/BT tam vücut taraması, somatostatin reseptörlerini aşırı ifade eden nöroendokrin tümörleri (NET’ler) yakalayabilir ve tümörlerin vücutta nerede olduğunu gösterebilir.

Nöroendokrin Tümörleri Tespit Etmek İçin Kullanılan Ga-68 Dotatate PET/BT Taraması Nedir?

Nöroendokrin tümörler (NET), vücutta bulunan nöroendokrin hücrelerden meydana gelir. NET’ler, beyin, tiroid, akciğerler ve vücudun birçok bölgesinde bulunabilir.

Ga-68 dotatate taraması, özellikle nöroendokrin tümörler için gelişmiş hassasiyet ve çözünürlük sunan yeni nesil bir taramadır. Bu tarama, birincil tümörü (tümören başladığı yeri) bulmak veya NET’in nereye yayıldığını tespit etmek için kullanılabilir. Tedavinin nasıl çalıştığını ve tümör hücrelerinin yayılıp yayılmadığını veya metastaz yapıp yapmadığını kontrol etmek için başka zamanlarda da yapılabilir.

Çok sayıda klinik çalışma, DOTATATE PET/CT’nin geleneksel görüntüleme teknolojisine kıyasla daha yüksek oranda lezyon tanımlama sağladığını doğrulamıştır.

Nöroendokrin Tümörlerde Kullanılan Ga-68 Dotatate PET/BT Taraması Nasıl Uygulanır?

Size bir IV yerleştirilecek ve Ga-68 dotatate “radyoaktif izleyici” enjeksiyonu yapılacak. Bu işlem sırasında kullanılan radyasyon miktarı çok azdır. Bundan dolayı yan etkisi geleneksel uygulamalara göre neredeyse yok gibidir.

Yüzeylerinde somatostatin reseptörleri bulunan hücreler (tümör hücreleri), Galyum 68 dotatate’yi çekecek ve ona bağlanacaktır. Ardından, Galyum dotatate tarafından yayılan radyasyonu tespit edebilen bir PET taramasına sokulacaksınız.

Tarayıcının bilgisayarı, ekranda hastanın bir figürünü oluşturur. Daha yüksek miktarda Ga-68’e sahip herhangi bir alan, görüntüde parlak bir nokta olarak görünecektir. Yapılan işlem ile Galyum 68 vücudun birçok bölgesinden geçecektir. İşlem sonunda rapor size teslim edilecektir. Bu raporu doktorunuzla incelemeniz gerekmektedir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir…