Nöroendokrin Tümörler

Nöroendokrin tümörler, vücudun birçok farklı organında gelişebilen, nadir görülen bir tümör grubudur. Kan dolaşımına hormon salgılayan nöroendokrin hücrelerden kaynaklanırlar. Nöroendokrin tümörler normalden çok daha yüksek miktarlarda hormon üretebildiğinden, birçok farklı bulgu ve şikayete de neden olabilirler. Bu tümörler iyi huylu veya kötü huylu (kanser) olabilmekle birlikte çoğu zaman yavaş büyüyen ve çok agresif olmayan karakterdedirler.

Galyum-68 DOTA-TATE PET/BT Nöroendokrin Tümörler Tanısı 

Nöroendokrin tümörler çok küçük olabilmekte, mide, bağırsak, pankreas ve akciğerler gibi vücudun herhangi bir yerinde gelişebilmektedir. Bunları erken evrede, standart görüntülemeler ile saptamak oldukça zordur. Ancak yeni bir görüntüleme ajanı olan ve yakın zamanda FDA onayı da alan Ga-68 DOTA-TATE ile çok küçük NET lezyonları bile saptanabilmekte, mevcut diğer görüntülemelerden çok daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Ga-68 DOTA-TATE PET/BT görüntülemesi kullanılması, hastaların en az üçte birinde, klinik yaklaşımda değişikliğe neden olmaktadır.

Lutesyum-177 DOTA-TATE ile Nöroendokrin Tümörler Tedavisi

Sağ kalımı uzattığı bilinen kemiğe özgü tek ilaç, radyoaktif alfa parçacığı yayarak tedavi edici etkisini gösteren Radyum-223’tür. Bilimsel çalışmalar ile Radyum-223 tedavisinin ortalama yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. Buna ek olarak ağrıda ve yaşam kalitesinde iyileşmeyi sağlamaktadır. Tüm bu faydalarının yanında kan değerlerinde geçici düşme ve ishal dışında Radyum-223 tedavisi ile ilişkili yan etkiler oldukça hafif düzeylerde izlenmiştir.

Radyum-223 tedavisi çok spesifik bir tedavi türüdür, bu nedenle sadece kemiklere yayılmış ve ağrı şikayeti olan prostat kanserli hastalarda, takip eden hekimleri tarafından uygun görülmesi durumunda uygulanabilir.