Metastatik Prostat Kanseri

Teranostik tıp dünyasında yeni gelişmekte olan bir alandır. Tümöre özgül bir ilaç ile görüntüleme yaparak saptanan tümör ve metastazlarının, nereye gideceği, ne kadar gideceği ve hastalıklı dokuyu etkileme gücü önceden bilinen yine özgül bir ilaç ile tedavi edilebildiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, geleneksel tıptan kişiye özgü çağdaş tıp uygulamalarına geçiş yapılmasını sağlamaktadır.

Kansere, kontrolsüz olarak büyüyen ve çoğalan hücreler neden olur. Prostat bezi dokusunda kanser başladığında, buna prostat kanseri denir. Prostat kanseri hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine yayılarak tümörler oluşturduğu duruma ise metastatik prostat kanseri denmektedir.

Prostat kanseri, prostat hücrelerinin kontrolden çıkarak erkek üreme sistemini etkilediği kötü huylu bir hastalıktır. Erkekler arasında en sık görülen kanser türüdür ve bu hastalar için birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır.

Her bir olguya bağlı olarak, aktif izlem, cerrahi müdahale, radyoterapi, kriyoterapi, hormon tedavisi, kemoterapi, aşı tedavisi, kemiğe yönelik Radyum-223 tedavisi ve hedefe yönelik Lutesyum-177 PSMA tedavisi bu amaçla kullanılabilmektedir.

Galyum-68 PSMA PET/BT ile Prostat Kanseri Tanısı

Prostat spesifik membran antijeni veya “PSMA” görüntüleme; prostat kanserini saptamak için PET/BT cihazı ile gerçekleştirilen yenilikçi bir teranostik Nükleer Tıp görüntüleme tekniğidir. Ga-68 PSMA PET/BT’nin, prostat kanserini saptamada, BT veya tüm vücut kemik taraması gibi geleneksel görüntüleme yöntemlerinden çok daha üstün ve duyarlı olduğu gösterilmiştir. 

Hastalığınızı takip eden hekiminiz, prostat tümörünün ya da metastazının tanısal olarak daha net değerlendirilmesi amacıyla size Ga-68 PSMA PET/BT önerebilir. Bu yöntemle, primer veya tekrarlayan prostat kanserinin yeri doğru bir şekilde belirlenebilir ve evrelendirilebilir. Böylece hedefe yönelik tedaviyi mümkün kılar.

Lutesyum-177 PSMA ile Prostat Kanseri Tedavisi

Lu-177 PSMA tedavisi, metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserini tedavi etmek için, giderek daha fazla kullanılan yenilikçi ve etkili bir tedavidir. Genellikle, diğer onaylanmış yöntemlerle tedavi seçeneklerinin tükendiği, etkisiz olduğunun gösterildiği veya hastaların bunları tolere edemediği durumlarda, takip eden hekimin önerisiyle kullanılır. Bu tedavi; tümör boyutunu küçültmeye ve tümörün çoğalmasını önlemeye, ayrıca tümörün neden olduğu bulgu ve şikayetleri (semptomları) azaltmaya yardımcı olur.

Aktinyum-225 PSMA ile Prostat Kanseri Tedavisi

Ac-225 PSMA tedavisi, metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserini tedavi etmek için, giderek daha fazla kullanılan yenilikçi ve etkili bir tedavidir. Genellikle, diğer onaylanmış yöntemlerle tedavi seçeneklerinin tükendiği, etkisiz olduğunun gösterildiği veya hastaların bunları tolere edemediği durumlarda, takip eden hekimin önerisiyle kullanılır. Bu tedavi; tümör boyutunu küçültmeye ve tümörün çoğalmasını önlemeye, ayrıca tümörün neden olduğu bulgu ve şikayetleri (semptomları) azaltmaya yardımcı olur.