Kısaltmalar

225Ac Aktinyum-225 (Actinium-225) radyoaktif elementi, yaydığı alfa (α) parçacığı ile radyonüklid tedavide kullanılır.
225Ac-PSMA Aktinyum-225 radyoaktif elementi ile işaretli PSMA hedefli tedavide kullanılan radyoligand.
ATA Amerikan Tiroid Birliği
BT Bilgisayarlı tomografi
DOTA Dodecane tetraacetic acid; DotA; Tetraxetan.
DOTA-NOC DOTA-(Nal3)-octreotide, SST analoğu peptit.
DOTA-TATE DOTA-(Tyr3)-octreotate, SST analoğu peptit.
DOTA-TOC DOTA-(Phe1)-(Tyr3)-octreotide, SST analoğu peptit.
EANM Avrupa Nükleer Tıp Derneği (European Association of Nuclear Medicine)
EMA Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency)
18F Flor-18 (Flour-18) radyoaktif elementi, yaydığı pozitron parçacığı (e+, β+) ile PET görüntülemesinde kullanılır.
FDA Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration)
  18F-FDG Flor-18 radyoaktif elementi ile işaretli deoksiglukoz molekülü, onkolojik PET görüntülemesinde kullanılır.
18F-NaF Flor-18 radyoaktif elementi içeren sodyum florür molekülü, kemik PET görüntülemesinde kullanılır.
68Ga Galyum-68 (Gallium-68) radyoaktif elementi, yaydığı pozitron parçacığı (e+, β+) ile PET görüntülemesinde kullanılır.
68Ga-PSMA Galyum-68 radyoaktif elementi ile işaretli PSMA hedefli PET görüntülemesinde kullanılan radyoligand (68Ga-PSMA-167, 68Ga-PSMA-I&T vb.).
GEP-NET Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler
HCC Hepatoselüler karsinom
166Ho Holmiyum-166 (Holmium-166) radyoaktif elementi, yaydığı alfa (α) parçacığı ile radyonüklid tedavide kullanılır.
131I İyot-131 , radyoaktif elementi, yaydığı gama (γ) radyasyonu ile görüntülemede, yaydığı beta parçacığı (e-, β-) ile radyonüklid tedavide kullanılır.
IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency)
177Lu Lutesyum-177 (Lutetium-177) radyoaktif elementi, yaydığı beta parçacığı (e-, β-) ile radyonüklid tedavide kullanılır.
177Lu-PSMA Lutesyum-177 radyoaktif elementi ile işaretli PSMA hedefli tedavide kullanılan radyoligand (177Lu-PSMA-167, 177Lu-PSMA-I&T vb.).
mKDPK Metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri
NCCN Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (National Comprehensive Cancer Network)
NET Nöroendokrin tümörler
PET Pozitron emisyon tomografisi
PRRT Peptit Reseptör Radyonüklid/Radyoligand Tedavisi (örn.; DOTA-TOC, DOTA-TATE)
PSA Prostat spesifik antijen
PSADT PSA ikiye katlanma süresi
PSMA Prostat spesifik membran antijeni.
PSMA-RLT PSMA radyoligand/radyonüklid tedavisi
223Ra diklorür Radyum-223 (Radium-223) radyoaktif elementi, yaydığı alfa (α) parçacığı ile ağrılı kemik metastazlarının radyonüklid tedavisinde kullanılır.
SNMMI Amerikan Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği (Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging)
SPECT Tek fotonlu emisyon bilgisayarlı tomografi.
SSA Somatostatin analoğu
SST Somatostatin
SSTR Somatostatin reseptörü
STR PET/BT 68Ga ile işaretli DOTA peptitleri kullanılarak yapılan PET/BT görüntüleme tekniği.
SUV Standardize edilmiş tutulum (uptake) değeri
TARE Transarteriyel radyoembolizasyon, 90Y mikroküre tedavisi
  90Y İtriyum-90 (Yttrium-90) radyoaktif elementi, yaydığı beta parçacığı (e-, β-) ile radyonüklid tedavide kullanılır.