Kemiğe Metastatik Prostat Kanseri

Prostat kanseri vücudun diğer bölgelerine yayıldığında, sıklıkla kemiklere gitmektedir. Kemik metastazı ağrı dışında, kırık, omurilik sıkışması veya hayatı tehdit edebilen yüksek kan kalsiyum seviyeleri gibi başka sorunlara da neden olabilir. Kanser kemiklere ulaştığında, ağrıyı ve diğer komplikasyonları kontrol etmek veya hafifletmek tedavinin çok önemli bir parçasıdır. Hormon tedavisi, kemoterapi ve aşılar gibi tedaviler buna yardımcı olabilir. Ancak uygun hastalarda, özellikle kemik metastazını hedef alan Radyum-223 tedavisi ile bir yandan semptomlar kontrol altına alınırken bir yandan da sağ kalımı artırıcı etki sağlanabilmektedir.

Hastalığınızı takip eden hekiminiz, kemik metastazlarının tanısı amacıyla size bu tetkiki önerebilir. F-18 NaF PET/BT; kemik metastazlarının yeri ve yaygınlığını doğru bir şekilde gösterirken ağrılı kemik metastazlarında hedefe yönelik başarılı bir tedavi seçeneği olan Radyum-223 tedavisinin kullanımını da mümkün kılar.

Flor-18 NaF PET/BT ile Kemiğe Metastatik Prostat Kanseri Tanısı

Prostat kanserinden ölümler genellikle kemik metastazı ve komplikasyonlarından kaynaklanmaktadır. Prostat kanseri kemik metastazları Flor-18 NaF (18F-NaF) PET/BT ile yüksek duyarlılıkla görüntülenebilmektedir. F-18 NaF PET/BT, kemik görüntüleme maddesi olarak ideal özelliklere sahiptir ve 45-60 dakika gibi kısa bir süre içinde üstün kalitede görüntüler üretir. Başta kemik metastazı araştırılan hastalar olmak üzere birçok hasta için, F-18 NaF PET/BT, geleneksel kemik sintigrafisine göre çok daha başarılı sonuçları ile ideal bir alternatiftir.

Radyum-223 ile Kemiğe Metastatik Prostat Kanseri Tedavisi

Sağ kalımı uzattığı bilinen kemiğe özgü tek ilaç, radyoaktif alfa parçacığı yayarak tedavi edici etkisini gösteren Radyum-223’tür. Bilimsel çalışmalar ile Radyum-223 tedavisinin ortalama yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. Buna ek olarak ağrıda ve yaşam kalitesinde iyileşmeyi sağlamaktadır. Tüm bu faydalarının yanında kan değerlerinde geçici düşme ve ishal dışında Radyum-223 tedavisi ile ilişkili yan etkiler oldukça hafif düzeylerde izlenmiştir.

Radyum-223 tedavisi çok spesifik bir tedavi türüdür, bu nedenle sadece kemiklere yayılmış ve ağrı şikayeti olan prostat kanserli hastalarda, takip eden hekimleri tarafından uygun görülmesi durumunda uygulanabilir.

This can help you save timeand enable you to focus on the essential things. International students will gain from the essay writing service. Not only will they be awarded higher marks, but they’ll also be able to do better at school. International students are in a position to enjoy more leisure energy and be more relaxed by delegating some tasks. The essays assignment writing of students be different from the rest because essayists are experts in their area. So, get in touch to college essayists today!