Karaciğer Tümörleri

Karaciğer tümörlerinin büyük kısmı, çok büyük olmaları veya hayati risk taşıyan yapılara yakınlıkları nedeniyle cerrahi müdahale ile çıkarılamamaktadır. Bazen hastalık, küçük ancak çok sayıda tümörün karaciğere yayılmasına neden olabilir. Bu durumda ameliyat hem çok risklidir, hem de pratik değildir. Bu nedenle, primer karaciğer kanseri hastalarının üçte ikisinde ve metastatik (ikincil) karaciğer kanseri olan hastaların %90’ından fazlasında cerrahi müdahale yoluyla tümörün çıkarılması bu nedenlerle mümkün değildir. Ameliyat edilemeyen karaciğer tümörlü hastaların tedavi seçeneklerinden birisi de İtriyum-90 mikroküre tedavisidir.