Какво е тераностика?

“Това е нова коцепция, която дава възожност за персонализирана диагностика и прицелна терапия на болестта при онкоболни.”

 

Думата тераностика, е съчетание от английските думи “ therapyve-терапия”  и “diagnosis-диагностика”; Тераностиката предлага диагностика, прицелна терапия и проследяване на резултатите от терапията.

Тераностични практики: В центъра на вниманието е не болестта, а пациентът. Точно за това представлява преход от традиционнен към съвременнен подход на “персонализирана медицина”.

Много от процедурите на диагностика и лечение в ядрената медицина също се отнасят към тераностиката. Първият тераностичен агент в историята на ядрената медицина е радиоактивният йод, който се използва за диагностика и лечение на заболяванията на щитовидната жлеза.

Първото лечение с радиоактивен йод на рак на щитовидната жлеза е проведено през1946 г. Развитието и използването на тераностичните агенти в медицината от тогава до днес постепенно се е увеличило и приложението им, с постигнатите в тази област резултати, е достигнало вълнуващи размери.

При тераностичните практики; докато от една страна се получават изображения насочени към диагностика и лечение, от друга страна е възможно същият агент да се използва за прицелно лечение. Такъв подход може да отмени ненужната терапия и/или да помогне за  оптимизиране на избора на лечение при пациенти, чието стандартно лечение е било  неподходящото или недостатъчното.

Метастазен рак на простатата  
Рак на простатата с метастаза в костите 
Невроендокринните тумори
Рак на щитовидната жлеза
Чернодробните тумори