Радий-223 алфа

Какво представлява лечението с Радий-223 алфа ?

Тераностиката е ново, развиващо се направление в медицината. Представлява подход на визуализация на тумора и метастазите му с помощта на специфично за тях вещество и извършване на лечение пак със специфично вещество, за което предварително е известно докъде и колко може да влияе и каква е силата му на влияние върху засегнатата тъкан. Този подход представлява преход от традиционна медицина към персонализирани съвременни медицински практики.

В тераностичната практика диагностиката и лечението на метастази се извършва счрез използване на някои агенти. При рак на простатата, от една стрнана с PET/СT F-18 NAF с голяма чувствителност могат да се проследят метастазите, от друга – може да се извърши спецефично и прицелно лечение на туморната тъкан. В тераностичната практика методът се счита за доста успешен.

За разлика от другите видове онкологии смъртността при рака на простатата се дължи на костни метастази и компликациите свързани с тях. Радий-223 алфа терапията е метод, прилаган по препоръка на лекуващите лекари за лечение на пациенти с разпространил се в костите или образувал метастази в костите рак на простатата. Целта на метода е увреждайки раковите клетки в костите да доведе до намаляване и дори до пълно елиминиране на туморите. Използва се и за намаляване на болката, свързана с рака на костите.

Как лекува Радий-223 алфа ?

Радий-223 е радиоактивен елемент, който селективно се прикрепя към областите на увеличена костна циркулация на костните метастази и излъчва алфа частици (<100 μm) с висока енергия и много къс периметър на действие. Молекулата на радий-223 дихлорид, имитирайки калция, се свързва с костните метастази, след което радиацията на високоенергийната алфа частица причинявайки счупвания в двойноспиралната ДНК структура, елиминира туморните клетки. Късия периметър на действие на алфа частиците означава и по-слаба степен на токсично влияние върху прилежаща здрава тъкан и по специално, върху костния мозък.

Единственият, специфичен за костите медикамент, за който е известно, че има положително влияние върху преживяемостта и оказва лечебно въздействие, излъчвайки алфа частици, е радий -223. Научните изследвания са показали, че терапията с радий-223 увеличава средната преживяемост. В допълнение оказва влияние върху подобряване на болката и качеството на живот. Наред с изброени ползи и страничните ефекти на терапията с радий-223 , с изключение на врменното намаление на кръвните стойности и разстройство, са наблюдавани в значително ниска степен.

На кого се прилага терапия с Радий-223 алфа ?

Терапията с радий-223 алфа е много специфичен вид терапия, поради което се прилага по предписание на проследяващите лекари само при пациенти с рак на простатата, който се е разпространил в костите и пациентът има много болки.

Терапията с радий-223 много често може да облекчи болката от разпространилия се в костите рак. След като се вземе решение за провеждане на терапията, преди започването му се извършва пълен костен скрининг на тялото (напр. PET/СT F-NaF, костна сцинтиграфия). Тези процедури се извършват за уверение, че областите за терапия са избрани правилно.

Надеждна ли е терапията с Радий-223 алфа ?

Алфа радиацията, която се използва при радий-223 алфа терапия, притежава много висока ниво на енергия. Но наред с това, алфа радиацията прониква на много къси разстояния (2-10 клетки), което способства елиминиращата енергия да не влияе на нормалните, а да се проявява само в раковите клетки на костните метастази. Минималното ниво на влияние върху нормалните клетки означава и минимално ниво на странични ефекти – те са на ниво, което може да се игнорира. При пациентите, които са на лечение много рядко могат да се наблюдават временно намаление в производството на кръвни клетки, повръщане и разстройство.

Подготовка преди Радий-223 алфа терапията

При първото ви посещение в клиниката е много важно да носите със себе си долупосочените документи и заключения. Изготвянето на цялата информация за болестта ви във дигитален формат (DICOM, JPEG, PNG, PDF, Microsoft Word (.doc, .docx) и т.п.), ще позволи лесно и бързо да ги споделите по електронна поща и в значителна степен ще улесни оценяването на болестта ви:
●Контактни данни – вашите и на лекуващия ви лекар (телефонен номер домашен/служебен/мобилен, адрес на e-поща )
●Най-актуалните ви лекарски заключения
●Резултати от патологии
●Кръвни анализи
●Заключения от предишни визуализации като костна сцинтиграфия на цяло тяло, КT, ЯМР и PET/СT GA-68 PSMA, PET/СT 18F-FDG както и оригиналните филми/CD/DVD.

Преди терапията специалистът по ядрена медицина, при необходимост, с цел да оцени състоянието ви – дали е подходящото за терапия – може да поиска PET/СT 18F-NaF или костна сцинтиграфия на цяло тяло, а също така, анализи за остеопороза и костна плътност.

Освен това, ще бъдат поискани и долупосочените кръвни изследвания. Тестове се правят за прогноза на състоянието ви по време на терапията и поради това трябва да са направени най-късно 2 седмици преди терапията. Те ще ви се правят преди започване на терапията и преди всеки курс на терапия:

●PSA
● Пълна кръвна картина
●Алкална фосфатаза
Лекуващият ви лекар при необходимост може да ви поиска и някои други кръвни тестове.
При пациенти с чернодробна и бъбречна недостатъчност терапията с радий-223 може да се приложи без специално регулиране на дозата.
При пациенти с фрактура и костномозъчна супресия е нужно първо да бъдат излекувани тези проблеми.
Ако е приложена химиотерапия трябва да сте сигурни, че от последното вливане са преминали най-малко 4 седмици.
По време на терапията ще носите дрехите, които ще си донесете от къщи, затова ви препоръчваме да си изберете леки и удобни такива. За вливане на лекарството на ръката ви ще бъде отворен временен венозен път с абокат. За да е по-удобно дрехите, които ще си донесете е добре да бъдат с къси или широки ръкави.
Радий-223 се изхвърля по чревен път. Поради това при пациенти с инфламационни болести на червата като улцеративен колит или болест на Крон, или с история на чревна обструкция е необходимо да се вземат нужните допълнителни облекчаващи мерки.
Как се прилага радий-223 алфа терапията?
Стандартното лечение с радий-223 алфа се състои от общо 6 терапии през интервали от 4 седмици (6 броя инжекции, всяка за 1 минута)
Приготвеният специално за вас и готов за използване разтвор на радий-223 дихлорид се инжектира и.в. през периферен венозен път, отворен в клиниката по ядрена медицина.

Преди да се инжектира радий-223, ще се конролира проходимостта на венозния път като се направи промивка с най-малко 10 мл физиологичен разтвор. Радий-223 ще се влива интравенозно, бавно, в продължение на 1 минута. След това венозният път отново ще се промие с най-малко 10 мл физиологичен разтвор. По време на процедурата болки няма да чувствате.

След интравенозната инжекция радий-223 дихлорид бързо ще се изчиства от кръвта и ще се натрупва предимно в костите и костните метастази, или ще премине в червата.

Вероятни странични ефекти и препоръки Най-често срещаните странични ефекти при пациенти на радий-223 терапия (≥% 10) са гадене, повръщане и разстройство. Освн това може да се наблюдава временно намаление в количеството на кръвните клетки.

Много е важно пациентите минаващи радий-223 алфа терапия да съблюдават следните препоръки:

●Давайте кръвни анализи на указаните ви дати. Ако имате симптоми за кървене или инфекции, информирайте лекуващия лекар.
●Оралният прием на вода трябва да е на добро ниво. Следете за нивото на течности в организма и изхвърленото количество урина.
●При обезводняване на оргнизма или поява на бъбречна недостатъчност-инфрмирайте лекуващия си лекар.
● След терапията нямате никакви ограничения за контакти с други лица.
●По време на и след свършване на инжекциите с радий-223 алфа, най-малко една седмица бъдете прецизни в спазване на хигиена.
– използвайте клекало и се изхождайте седнали, след всеки път пускайте казанчето по 2 пъти.
– дрехите, контаминирани с урина и фекалии перете отделно от другите дрехи.
● Тези, които се грижат за вас, за да се избегне контаминиране, да използват ръкавици при държане на телесни течности, след това да си мият ръцете.
● Полово активните пациенти трябва да ползват презервативи, да се ползват сериозни методи на контарцепция от партньорките по време и поне 6 месеца след терапията за да се избегне евентуална бременност.

За повече информация – свържете се с нас.