Лечение с радиоактивен йод

Какво представлява терапията с радиоактивен йод, как лекува?

  • Тераностиката е ново, развиващо се направление в медицината. Представлява подход, при който чрез изображения с помощта на специфично вещество се установяват туморът и метастазите му, като едновременно се извършва и лечение пак със специфично вещество, за което предварително е известно докъде и колко може да напредва и каква е силата му на влияние върху засегнатата тъкан. Този подход представлява преход от традиционна медицина към персонализирани съвременни медицински практики.
  • При рак на щитовидната жлеза, от една страна възможността туморните тъкани да бъдат визуализирани с диагностична цел с ниска доза радиоактивен йод (I-131 и I-123) с висока чувствителност и специфичност; от друга – възможността да се проведе специфичното и прицелно лечение на тези туморни тъкани с висока доза радиоактивен йод (I-131), са известният най-стар пример за тераностично лечение.

Лечението с радиоактивен йод от 1940-та година насам е стандартна и често предпочитана практика в лечението на доброкачествени и злокачествени (рак) заболявания на щитовидната жлеза. Тази практика показва влияние върху оцеляването на пациенти с тиреоиден рак .

Тироидната тъкан притежава уникалното свойство да привлича чрез кръвта йода от цялия организъм  и да го натрупва в себе си. Радиоактивният йод, също като йода, привличайки се от щитовидната жлеза се складира в тироидната тъкан. Диференцираният рак на щитовидната жлеза, макар и на по-слабо ниво в сравнение със здравата тироидна тъкан, също притежава това качество.  

Макар и някои пациенти с диференциран рак на щитовидната жлеза да имат много добър шанс за излекуване, степента на рецидиви и упоритост на болестта достигат до 20-30 %, при това рецидив може да се появи дори 10-ки години след първото лечение. Поради това е важно болните системно да бъдат проследявани за рецидиви и проследяването да продължи цял живот.

На кого се прилага Лечение с радиоактивен йод?

Радиоактивен йод (I-131, радиойодна или атомна терапия) може да се прилага на болни  с диференциран рак на щитовидната жлеза по препоръка на лекуващия лекар със следните цели:

  • Почистване с радиация на остатъчната здрава тиреоидна тъкан след операция на щитовидната жлеза (аблация)
  • Лечение на микроскопичната болест
  • Лечение на остатъчен/рецидивен или метастазен рак на щитовидната жлеза

Аблация с радиоактивен йод след хирургия

Няколко седмици след операцията се извършва аблация с радиоактивен йод за елиминиране на остатъчни ракови клетки или нормална остатъчна щитовидна тъкан. С аблацията се цели и елиминирането на разпространени в други области на тялото клетки на тиреоиден рак. Елиминирането на остатъчната щитовидна тъкан ще улесни проследяването на болестта за възможни рецидиви.

Лечение с радиоактивен йод на рецидивен или остатъчен диференциран рак на щитовидната жлеза

Ако е възможно раковата тъкан да бъде отстранена чрез операция, то хирургията е най-предпочитаният метод. Лечението с радиоактивен йод може да се използва като отделен метод или заедно с хирургичния.

Надеждна ли е терапията с радиоактивен йод?

Прилагането на тази терапия е сравнително лесно. Радиоактивният йод, който по време на терапията се дава орално, няма вкус и миризма. При приемане не се усеща нищо. Косопападът, наблюдаван при другите видове терапии тук не се наблюдава. 

Лечението с радиоактивен йод при бременни не може да се прилага в никакъв случай! При кърмачки е необходимо да се прекрати кърменето.

Лечение с радиоактивен йод на болни на хемодиализа може да се прилага.

На болни с алергия към йод може да се прилага лечение с радиоактивен йод.                                                                                                                                                                             

Мъжете и жените след терапия с радиоактивен йод при полов контакт е необходимо най-малко 6 месеца да ползват активна контрацепция за недопускане на бременност. 

По-долу са изброени възможните странични ефекти след лечение с радиоактивен йод и препоръките за предотвратяването им. Но за да можете да прекарате възможно най-комфортно този период лекуващият ви лекар ще обсъди темата с вас и ще ви проинформира и насочи. Не забравяйте, че ако стриктно спазвате тези препоръки ще може да сведете до минимум страничните ефекти.

Потенциални странични ефекти на лечението с радиоактивен йод

Ранни странични ефекти

Препоръки/обяснение

Парене и чувствителност в областта на шията

Свързано е с количеството остатъчна тиреоидна тъкан след опреацията. Ако имате такива оплаквания възможно е медикаментозно лечение. 

Възпаление на лигавицата на устата, със  малки, болезнени язвички

Много често такова състояние се преодолява с леко почистване с мека четка на лигавицата на устата на всеки 3-4 часа докато сте будни в продължение на 4-7 дни. Към това може през първите 4 дена след терапията да се добави и почистване на всеки 3 часа и през нощта.

Гадене (и рядко повръщане)

Преди терапията може да се приложи защитна медикаментозна терапия.

Подуване и чувствителност в слюнчените жлези.

-обилна консумация на течности, в продължение на около 1 седмица ежедневно да се изпиват 2,5 -3 литра течности (без мляко)

-ускорява се слюнченият поток с дъвки без захар или ментови бонбони без захар, и т.п.. като се започне 2 часа след изпълнение на процедурата в продължение на 4 дена през всичките часове на будност и в продължение на 4 нощи след терапията на всеки 3 часа.

Преди лечението може да се приложи защитна медикаментозна терапия.

Нарушаване и промяна във вкуса

Обикновено е временно явление. Няма нужда от някакви мерки.

Намаляване на производството на сълзи

 

Временно намаляване на количеството на бели кръвни клетки и тробмоцити в кръвта

Може да се среща при прилагане на високи дози радиоактивен йод (150-200 mCi). Но при болни с нормална кръвна картина и бъбречни анализи не се очаква такава проява.

Късни странични ефекти

Примери/обяснение

Репродуктивност при мъжете

Може да се прояви временно снижение в репродуктивността. Само при пациенти с приложени високи дози радиоактивен йод и няколкократна терапия може да се стигне до постоянен инфертилитет. В такъв случай може да се помисли за замразяване на сперматозоиди. При всички наши пациенти с приложена терапия, с цел намаляване на увреждането на тестисите от високи дози радиация идващи от пикочния мехур, пиенето на много вода и по-честото уриниране ще бъдат от голяма полза.

Репродуктивност при жените

При жените след лечение с радиоактивен йод не се очаква намаляване на репродуктивността и увеличаване на риска от спонтанни аборти. При всички наши пациентки след приложена терапия с цел намаляване на увреждането от високите дози радиация идващи от пикочния мехур, пиенето на много вода и по-честото уриниране ще бъдат от голяма полза.

Сухота в устата, нарушение на вкуса, образуване на слюнчени камъни, зъбни кариеси

Да се внимава за хигиената на устата.

Сухота или сълзене в очите

 

Образуване на вторичен рак

Много рядко срещано явление (<%1)  след терапия с висока доза радиоактивен йод. Съобщените случаи са обикновено от многократно приложена терапия, поради която дозата е увеличена. Тази вероятност е незначителна в сравнение с рисковете, които носи тиреоидният рак, поради което не трябва да се отказва лечението.  

 

Подготовка за Лечение с радиоактивен йод

Преди лечението с радиоактивен йод: Специалистът по нуклеарна медицина ще разгледа медицинската историята на болестта ви свързана с щитовидната жлеза, епикризите от операции/заключенията от патологии, предишните ви изображения, кръвни анализи, предишните приложени дози йодна терапия; ще ви прегледа и ако е нужно ще ви поиска някои кръвни изследвания.

Освен това, от жени в репродуктивна възраст ще бъде поискан beta-hCG тест.

Тироидните хормони (LT4, LT3), медикаменти и храни съдържащи йод влияят на успеха на терапията с радиоактивен йод. Затова  ще е нужно да се направи специална подготовка за лечението, отнасяща се конкретно за вас.

По време на прегледа тази тема ще бъде обсъдена с вас, ще ви се дадат нужната информация и наставления. Стриктното спаване на тези препоръки е много важно за успеха на терапията.

Прекратяване на приема на тиреоидни хормони

Ако преди терапията с радиоактивен йод се планира прекратяване на приема на тиреоидни хормони, специалистът по нуклеарна медицина, ръководещ терапията ви, с ваше участие ще регулира графика за прекъсване на съответните лекарства.

Хормонът LT4 (напр. Levotiron, Tefor, Euthyrox, Bitiron) трябва да се прекъсне най-малко за срок от 4 седмици, хормонът LT3 (напр. Tiromel) – най-малко за 2 седмици.

Прием на рекомбинантен TSH (rhTSH)

Като алтернатива за прекъсване на тиреоидния хормон през 24 часа мускулно в бедрото се инжектират две дози rhTSH (Thyrogen). 24 часа след последната инжекция rhTSH се дава орално радиоактивен йод.

Нискойодна диета

  • Много важен момент от подготовката за сцинтиграфия с радиоактивен йод на цяло тяло е нискойодната диета, която започва до 2 седмици преди изследването и продължава още 1-2 дена след него. Тази диета повишава ефективността на лечението с радиоактивен йод.

Медикаменти препятстващи приемането на радиоактивен йод

Медикаменти

Препоръчван срок за прекъсване

Тионамиди (напр. пропилтиоурацил, метимазол, карбимазол)

3 gün

Мултивитамини съдържащи йод

7-10 дни

За естествени/синтетични тироидни хормони, Трийодтиронин (LT3, Тиромел)

10-14 дни

За естествени/синтетични тироидни хормони, тироксин (LT4, Левотирон, Тефор, Еутирокс, Битирон)

3-4 седмици

Келп, агар, карагенан, разтвор на лугол

2-3 седмици, в зависимост от съдържанието на йод

Наситен разтвор на калиев йодид

2-3 седмици

Топикален йод (напр. подготовка на кожа за операция)

2-3 седмици

Интравенозен радиографичен контрастен агент, разиворим във вода

6-8 седмици

Интравенозен радиографичен контрастен агент, мастноразтворим

1-6 месеца

Амиодарон

3-6 месеца или повече

Боя за коса

8 седмици

Храни, които поради високо съдържание на йод не трябва да се консумират в продължение на 2 седмици

Източник

Пример/обяснение

Йодирана сол

 

Млечни продукти

Мляко, кисело мляко, сирене, сладолед

Яйчен жълтък

Белтък на яйце и заместители на яйца – не  се отнася

Морски продукти

Черупчести мекотели и риби, без риба тон

Пуйка и дробчета

 

Водорасли и продукти от водорасли

Карагенин и алгинат

Млечен шоколоад

 

Мултивитамини съдържащи йод

 

Продукти съдържащи червена хранителна боя (E127, еритроцин) (напр. боя за лекарства, газирани течности)

 

Зърнени храни

Може да се приема на всяко ядене само в малки порции (напр. четвърт чиния).

 

Разрешени за консумация храни

Пресни плодове и зеленчуци

Безсолни фъстъци/лешници и лешникова /фъстъчена паста

Яйчен белтък

Прясно месо

Зърнени култури /продукти от зърнени култури, с невисоко съдържание на йод (ограничение до 4 порции на ден)

Макарони, несъдържащи високи нива йод

Захар

Желе

Конфитюр

Мед

Чер пипер

Пресни и изсушени треви и подправки

Всички видове растителни масла (вкл. от соя)

Газирана вода (несъдържаща червена боя (E127))

Кока кола, диетична кола

Кафе (инстантно /неготово)

Çay (инстантен /неготов)

Лимонада

Плодови сокове

 

Какво може да вземете със себе си в болницата?

Като идвате за лечение в болницата, може да си донесете списание/книга, игри, ръкоделие/плетка, мобилен телефон или лаптоп за запълване на свободното си време

По време на престоя си в болницата ще обличате свои пижами/дрехи, носете си ги.

Ако използвате контактни лещи – препоръчваме ви по време на терапията да не ги ползвате. Моля, донесете си очила.  

Поради прилаганото лечение известно време урината, потта и слюнката ви ще съдържат радиоактивен йод, или радиация. Поради това може дрехите ви и личните ви вещи да бъдат замърсени с радиоактивен йод. Ако след като се върнете вкъщи няколко седмици ще ги ползвате само вие, проблем не съществува. Замърсяването на мобилния телефон, лаптопа или таблета могат да бъдат почистени с влажна кърпа.

След изписването още когато пристигнете вкъщи всички дрехи, които сте ползвали в болницата ще е необходимо да перете отделно от другите си дрехи.

По време на престоя ви в болницата, за спазване на радиационна безопасност, посетители няма да бъдат приемани. Но със здравния ни перонал ще имате достъп за комуникация по вътрешен телефон през цялото време  7 / 24.

Как се провежда терапията с радиоактивен йод?

Преди започване на терапията с радиоактивен йод е необходимо 4-6 часа да се въздържаме от консумация на храни и течности. Въздържането рябва да продължи и през следващите близо 2 часа след приема на радиоактивен йод.

Радиоактивният йод, предвиден за терапията е в течен вид или на капсули. Прилага се в специална стая по орален път.

Престоят ви в болницата  зависи от дозата и замерванията. Обикновено този срок е от 3 дена до 1 седмица. 

В клиниката по ядрена медицина 3-7 дена след терапията ще ви се направи пълна сцинтиграфия с радиоактивен йод/SPECT/КT.

При пациенти с нормални бъбречни функции след приема на радиоактивен йод се препоръчва в продължение на 1 седмица да се пият 2,5-3 литра течности (освен мляко) и често уриниране. По този начин се цели да се  поддържа в минимални нива  влиянието на радиацията върху пикочния мехур и слюнчената жлеза

За свеждането до минимум и на влиянието на радиацията върху дебелото черво е важно поне веднъж на ден да излизате по голяма нужда. При запек могат да се ползват слаби лаксативи.

И в болницата, и вкъщи в продължение на няколоко седмици след изхождане пускайте казанчето по два пъти. През този период пациентите мъже е нужно да уринират седнали на клекало. След тоалетна ръцете трябва много старателно да се измиват с вода за да се избягва замърсяване с радиация .

По време на престоя ви в болницата и след това вкъщи, в продължение най-малко на 1 седмица трябва всеки ден да се приема душ; хавлии, бельо, дрехи да се перат отделно.

В продължение на няколко седмици преди ядене, четене или пипане на нещо е необходимо да се  мият ръцете.

Вместо платнени кърпички използвайте книжни салфетки. Необходимо е да ги хвърляте не в кошчето, а в тоалетната и да пускате казанчето след това.

Индикациите за стационарно лечение зависят от дозата, която ще се дава на пациента и условията за това са юридически регламентирани. Целта тук е предпазване на обществото и близките на болния от излагане на радиация.

За да бъдат изписани от болницата пациетите, на които амбулаторно или стационарно се прилага терапия с радиоактивен йод, е нужно да се спазят някои критерии. Тези пациенти могат да бъдат изписани когато нивото на остатъчната активност в организма им падне под набелязаните от ТАЕК (Турска агенция по атомна енергетика) лимитни стойности за изписване. Преди да бъдат изписани специалистът по ядрена медицина ще ви даде подробна информация за мерките и сроковете, които трябва да спазвате на работа и в обществото.

Поне 6 месеца след лечение с радиоактивен йод мъжете и жените трябва да водят полов живот с партньорите си чрез ефективна контрацепция за да не се допусне забременяване.

Ограничителни мерки препоръчани от TAEK  за пациенти, преминали RAİ (I-131) терапия

 

АКТИВНОСТ, НА КОЯТО Е ПОДЛОЖЕН ПАЦИЕНТЪТ(MBq)

ВИД НА ОГРАНИЧЕНИЕТО

30-200

200-400

400-600

600-800

СРОК НА ОГРАНИЧЕНИЕТО

 

 

 

 

I) Оставайте на разстояние най-малко 1 (един) метър от членовете на семейството, с изключение на много кратки периоди от време.

 

 

 

 

II) Не осъществявайте близък контакт (прегръдки) с членовете на семейството  за повече от 15 минути на ден, отделете леглото си.

 

 

 

 

III) Не стойте на разстояние по-късо от един (1) метър за повече от 3 (три) часа с възрастни, извън членовете на семейството.

 

 

 

 

Забележка: При необходимост, когато активността е 30-200 MBq, през първите 5 дена с малки децата може да се осъществява много краткотраен близък контакт, през следващите 10 дена – най-много 15 минути на ден. 

 III-ят ред е за хора, които са с вероятност само веднъж да са в контакт с болния.

 

Активност (MBq)

 

Пътуване с обществен транспорт (ден/час)

Срок за прекъсване на работата

Ляга се в различно легло от съпруга/та

Близък контакт с деца

 

 

1-ва седмица/часа

 

 

 2-ра седмица/часа

 

 

Ден

Ако има бременност ден

Ако няма бременност ден

 

˂2 години

ден

2-5 години

ден

5-11 години ден