Невроендокринните тумори

Невроендокринните тумори са рядко срещана група тумори, които могат да се проявят в много различни органи. Произхождат от невроендокринните клетки, които секретират хормони в кръвоносната система.

Невроендокринните тумори, поради факта, че могат да произвеждат в много по-големи от нормалното количества хормони, се проявяват чрез много различни симптоми и оплаквания. Тези тумори, наред с това, че могат да бъдат доброкачествени и злокачествени (рак), много често са бавно растящи и не много агресивни.