Микросферна терапия с итрий-90

Какво представлява микросферното лечение с итрий -90; Как лекува методът?

Тераностиката е ново, развиващо се направление в медицината. Представлява подход на визуализация на тумора и метастазите му с помощта на специфично за тях вещество и извършване на  лечение пак със специфично вещество, за което предварително е известно докъде и колко може да влияе и каква е силата му на влияние върху засегнатата тъкан. Този подход представлява преход от традиционна медицина към персонализирани съвременни медицински практики.

При чернодробните видове рак, направената преди терапията със симулативна цел чернодробна 99mTc-MAA перфузионна сцинтиграфия, дава възможност с висока чувствителност да се открият  белодробните и стомашно-чревни изливи и да се планира оптималната терапевтична доза.  От друга страна, благодарение на микросферната итрий-90 (Y-90) терапия,  може да се извършва прицелно лечение на туморната тъкан. За тераностичната практика това е един нов и значително успешен метод.  

При провеждане на лечение през чернодробната артерия (хепатална артерия) се използва предимството, че черният дроб се захранва по два различни кръвоносни съда. Тази разлика е дала възможност от над 30 години насам онкологичните лекарства да се подават по чернодробната артерия.

Микросферната Y-90 терапия, известна още като трансартериална радиоемболизация (TARE), е ефективно лечение както при първичните така и при метатстазните видове рак на черния дроб. Може да се използва по назначение от лекуващия лекар при пациенти с контраиндикация за операция или други локални видове терапия с цел по-добра преживяемост и намаляване на тежестта на самата болест.

Y-90, излъчва бета радиация и когато достигне до областта на тумора, става причина за клетъчна смърт или туморна некроза. Дължината на продвижване на изотопа Y-90 в тъканта е около 1 см, и поради късия преиметър на действие влиянието на радиацията върху здравата чернодробна тъкан е в полза на пациента.  И наред с това, късият периметър на действие на бета радиацията прави терапията по-безопасна както за здравния персонал, обгрижващ болния, така и за близките му.

На кого се прилага микросферната терапия с итрий-90?

Микросферната Y-90 терапия основно се прилага при случаи на чернодробни (първични) или метастазни чернодробни видове онкология, които не могат да бъдат отстранени по хирургичен път.

Надеждна ли е микросферната итрий-90 терапия?

Микросферната Y-90 терапия е надежден метод, който обикновено се понася добре от пациентите.

Y-90 излъчва чисти бета частици и поради факта, че няма гама радиация не е необходимо пациентът да бъде изолиран или да се предприемат специални предпазни мерки против радиация.

Най-често срещаният страничен ефект на Y-90  е постемболизационният синдром, който се характеризира с умора, гадене, повръщане и /или стомашни болки. Оплакванията могат лесно да ба бъдат премахнат с аналгетици и антиеметични средства.

Макар и много рядко могат да се срещат и други странични ефекти, но благодарение на професионализма на специалистите тази честота все повече намалява. Споменатите компликациите могат да бъдат преодолени благодарение на много добро планиране на терапията и предпланова ангиография, както и благодарение на профилактична емболизация на вените и подходящи катетеризационни техники.

Подготовка преди микросферната терапия с итрий-90

Изборът на подходящия за микросферна Y-90 терапия пациент се извършва от страна на  мултидисциплинарна туморна комисия, състояща се от хирург, медицински онколог, гастоентеролог, интервенционален радиолог и специалист по ядрена медицина. 

Като първа стъпка преди терапията  ще бъдат анализирани и оценени общото ви здравословно състояние и работоспособност, кръвните ви изследвания за функциите на черния дроб и бъбреците, заключенията от патологии, хирургични епикризи, сведения за предишни терапии и изображения (PET/СT FDG, ЯМР, КТ и т.п.)

Ако на предварителното клинично оценяване сте одобрени като подходящ за терапия, то първо в сектора по ангиография и клиниката по ядрена медицина, с цел планиране на терапията и оценяване на чернодробните кръвоносни съдове ще  ви се направи агниография и чернодробна перфузионна сцинтиграфия. Двете процедури могат да бъдат реализирани в един и същи ден. За недопускане на евентуално кръвотечение след ангиография ще е необходимо няколко часа да си почивате. Поради това не планирайте нищо друго за този ден.

Процедурата на микросферна терапия с итрий-90

Процедура

Микросферната Y-90 терапия е мултидисциплинарна процедура, която се извършва със съвместното участие на лекари, специалисти по ядрена медицина и интервенционална радиология.

Терапията с Y-90 се провежда с помощта на катетър, поставен на чернодробната артерия. Микросферите, приготвени в отделението по ядрена медицина в подходящи специално за вас дози, се поставят в предоставяни от фирмата производител специални контейнери, след което в сектора по ангиография интервенционалният радиолог ги въвежда под формата на бавна инжекция по катетърен път.

Микросферна визуализация след терапията с Y-90 (Bremsstrahlung Sintigrafi ve SPECT/СT veya Y-90 PET/BT)

След терапията, в клиниката по ядрена медицина ще ви се направи сцинтиграфска визуализация за установяване на местата на натрупване на Y-90 микросферите, оценяване на наличието на Y-90 микросфери в области извън нацелените като бели дробове и стомашно-чревен тракт и  определяне на туморната доза.

Процедурата се извършва амбулаторно. Но при пациентите често се срещат и други здравословни проблеми, поради което е от полза те да бъдат оставяни под контрол в болницата за една нощ. При необходимост в деня на терапията на пациентите могат да се дадат аналгетици, антиеметици, инхибитори на протонни  помпи и стероиди за облекчение.

Проследяване

След лечението специалистът по ядрена медицина ще ви даде час за контролен преглед. Не забравяйте, че като идвате за преглед трябва да носите със себе си резултатите от кръвния  анализ, който ви бил препоръчан.