Болести

Болести

Метастазен рак на простатата

Ракът на простатата е злокачественно заболяване, при което размножаването на простатните клетки, излизайки извън контрол, уврежда мъжката репродуктивна система. Това е най-разпространеният вид онклогия сред мъжете. Но за тези болни съществуват редица методи на лечение.

В рамките на всеки клиничен случай с лечебна цел могат да бъдат прилагани методи като активно проследяване, хирургия, хормонална терапия, химиотерапия, ваксинация, лечение на костите с радий-223, прицелно PSMA лечение с лутеций -177.

За повече информация – натиснете

Рак на простатата с метастаза в костите

Разпространението на рака на простатата най-често се проявява като метастази в костите. Тези метастази, освен болки, могат да станат причина за фрактури, компресия на гръбначния мозък или да предизвикат други животозастрашаващи състояния като високи нива на калций в организма. Когато ракът достигне костите, много важна част от лечението съставлява контролът и облекчаването на болката и другите компликации. Тук могат да помогнат методи като хормонална терапия, химиотерапия, ваксинация.

Но при подходящи случаи лечението с радий-223, нацелено именно към костната метастаза, спомага от една страна да се вземе под контрол страничната симтоматиката, от друга – да се повлияе положително върху преживяемостта на болния.

За повече информация – натиснете

Невроендокринните тумори

Невроендокринните тумори са рядко срещана група тумори, които могат да се проявят в много различни органи. Произхождат от невроендокринните клетки, които секретират хормони в кръвоносната система.

Невроендокринните тумори, поради факта, че могат да произвеждат в много по-големи от нормалното количества хормони, се проявяват чрез много различни симптоми и оплаквания. Тези тумори, наред с това, че могат да бъдат доброкачествени и злокачествени (рак), много често са бавно растящи и не много агресивни.

За повече информация – натиснете

Рак на щитовидната жлеза

Ракът на щитовидната жлеза е вид онкология, която произхожда от намиращата се в предната част на шията тиреоидна жлеза. Най-разпространеният симптом на рака на щитовидната жлеза е безболезнена подутина или твърдост, образувала се по шията. Симптоми като необяснимо пресипване на гласа, траещо повече от няколко седмици, затруднено преглъщане или безболезнено подуване на лимфните възли по шията, обикновено се проявяват в по-късните стадии на болестта.

При сравнение с другите видове рак, процесът на развитие на рака на щитовидната жлеза, в основни линии, е по-добър. Много от болните с рак на щитовидната жлеза могат лесно да бъдат излекувани с хормонална терапия, терапия с радиоактивен йод-131.

За повече информация – натиснете

Чернодробните тумори

Голяма част от чернодробните тумори, поради големите им размери или близостта до жизненоважни структури не могат да бъдат премахнати оперативно. А понякога болестта може да се прояви като малки, но многобройни тумори в черния дроб.

При такъв случай операцията е не само много рискова, но и непрактична. Поради това при 2/3 от болните с първичен рак на черния дроб и при над 90 % от болните с метастазен (вторичен) рак на черния дроб не е възможно хирургичното отстранване. Една алтернатива за болните с чернодробен рак с противопоказания за оперативна намеса е лечението с микросфери от итрий- 90За повече информация – натиснете.

За повече информация – натиснете

С какво MNT (МНТ) се окроява в тераностичните методи?

Опита и квалификацията си в областта на ядрената медицина и радиациона онкология пренесохме и в областта на тераностиката.

Целта ни е да осигурим достъп на раково болните до тераностичните методи на диагностика и лечение по оптимален баланс на качество и стойност. Всички методи, които се използват в света в тази насока, прилагаме в здравни учреждения, акредитирани от JCI.

За повече информация – натиснете.