За нас

Кои сме ние ?

Intheranostics.com е дигитална платформа, основана от инвестиращия не само в областта на здравните технологии и поддържащите здравните технологии направления в Европа и Америка, но и в областта на изкуството Бозлу Холдинг (Bozlu Holding), под формата на фирма “MNT”, предлагаща тераностични здравни услуги.
MNT, като първата основана в Турция фирма в областта на мениджмънт на ядрена медицина, внася своя значим принос в здравните системи на страните, в които упражнява своята дейност. С успех прилага най-съвременните и модерни методи на диагностика и лечение в областта на ядрената медицина и радиационна онкология, като е успял да се превърне и в истински първопроходец в този сектор.

За повече от 30 години MNT се докосва до стотици хиляди онкоболни от всички краища на света и натрупва огромен опит, който с успех пренася във всички центрове, които ръководи. Фирмата, със своята динамична структура,с винаги отворената за развитие нагласа, следваща технологиите и иновациите в сектора, е сред „най-опитните доставчици на здравни услуги“. Многобройните си пациенти обслужва в множество центрове по ядрена медицина и радиационна онкология към университски, държавни и частни болници.

Intheranostics.com е дигитална (цифрова) платформа, която предлага цялостни тераностични здравни услуги и цели да ги предоставя в целия свят. Платформата си е поставила за цел чрез извършване на правилни и подробни анализи да се превърне в истински пътеводител за болни и лекари в областта на персонализираната диагностика и лечение на онкологии, както и да управлява по най-добър начин цялостния процес.

Мисията ни е:

Да предоставяме изчерпателна и точна информация за персонализираната диагностика и лечения на пациенти, с възможност да се възползват от тераностичните методи, както и на компетентните в тази област лекари, а също така да улесним достъпа на пациентите с онкология до тераностичните методи.

Нашата визия

Да се превърнем в платформа, която се сочи като референтна / еталонна в областта на тераностичните практики в цял свят.