PET/СT Галиум-68 PSMA

Каковы преимущества PET/СT Галиум-68 PSMA ?

Тераностиката е нова област в медицина, която тепърва се развива. Това е подход при който чрез изображения с помощта на специфично вещество се установяват туморът и метастазите му, като едновременно се извършва и лечение пак със специфично вещество, за което предварително е известно докъде и колко може да напредва и каква е силата му на влияние върху засегнатата тъкан. Този метод представлява преход от методите на традиционната медицина към съвременните медицински подходи, насочени към персонализация на лечението.

Причина за рака са безконтролно нарастващите и размножаващи се клетки. Когато такова размножаване започне в тъканта на простата той се нарича рак на простатата. А състоянието, когато клетките на простатния рак се разпространяват по други части на тялото и там образуват тумори се нарича метастазен простатен рак.

Визуализация с простатен специфичен мембранен антиген или “PSMA” визуализация – това е иновативна тераностична техника на визуализация в ядрената медицина, която се изпълнява с  PET/СT за откриване на рака на простатата. Известно е, че PET/СT Ga-68 PSMA при откриване на рака на простатата е много по-ефективен и чувсивствителен в сравнение с традиционните методи на визуализация като КТ или костна скринингова сцинтиграфия.

Лекуващият лекар може да ви предпише този метод за по-точното диагностистично оценяване на тумора на тростатата или метастазните тумори.  Благодарение на този метод много точно може да се определи локацията и се направи стадиране на първичния или рецидивния тумор. А това  дава възможност за осъществяване на прицелна терапия.

PSMA е вид протеин, който се намира в обвивката на здравата простатна клетка и притежава множество клетъчни функции. Раковите простатни тумори произвеждат PSMA в изключително високи нива (по принцип, 1000 пъти по-високи от нормална простатна клетка). Ако простатният рак е развил метастази на други места в тялото, то PSMA ще бъде отбелязан и по тези места. Атомът на Ga-68 е радиоактивен елемент, който може да се прикрепи към носеща молекула, наричана PSMA. Ga-68 PSMA се инжектира по венозен път след което се насочва към туморните тъкани с PSMA и прикрепяйки се  към рецепторите на PSMA в заболялатя туморна тъкан, прави възможно откриването на локациите на тези ракови клетки.

Туморните тъкани, които могат да се визуализират с PET/СT Ga-68 PSMA могат прицелно да се лекуват с 177 Lu-PSMA. За тераностичната практика това е нов и в значителна степен успешен метод .

Надежден ли е методът PET/СT Галиум-68 PSMA

Ga-68 PSMA не е контрастно вещество и при прилагане не се очакват никакви старнични ефекти (алергични реакции, кожни обриви, зачервяване, гадене, повръщане) При специални случаи, когато се използва заедно с контрастно вещество, трябва да се внимава за проява на алергия към контрастното вещество и други странични ефекти.

Ga-68 притежава много кратък период на полуразпад – само 68 минути и най-късно след 6 часа нивото на радиация в организма се връща към нормалните си стойности. Поради това след инжектиране на медикамента в продължение на 6 часа избягвайте комуникации с деца и бременни жени.

Дозата на радиация, която ще получите в резултат на извършено PET/СT Ga-68 PSMA изследване  е около 5mSv и тази доза е на същото ниво с радиацията от компютърната томография, който е традиционен метод на визуализация.

На кого се прилага PET/СT Галиум-68 PSMA?

Научните данни сега подкрепят използванетот на PET/СT Ga-68 PSMA визуализацията особено при установяване на ракови формации с простатен произход. С този метод се откриват дори много малки метастазни формации, които не са били открити с традиционните методи за образна диагностика като КТ, ЯМР и костна сцинтиграфия. PET/СT Ga-68 PSMA се използва основно за следните цели:

  • При пациенти с позитивна простатна биопсия и диагностицирани с високорисков рак на простатата, за стадиране на простатния рак.
  • При пациенти с хирургично отстранена простата или преминали радиотерапия, но с установени на проследяването увеличени нива на PSA, като показател за възможен рецидив и за рестадиране при болни със съмнение за биохимичен рецидив.
  • за оценяване на терапевичния отговор на системна терапия при метастазен простатен рак.

Подготовка за PET/СT Галиум-68 PSMA

изследване

Преди PET/СT Ga-68 PSMA трябва да носите със себе си и предадете в отделението по Ядрена медицина някои изследвания и анализи във връзка с рака на простатата като: 

  • предишни материали от образна диагностика – заключения, филми и CD (от КT, ЯМР, костна сцинтиграфия, PET/СT FDG, PET/СT PSMA).
  • Резултати от патологии за рак на простатата
  • Информация за проведена терапия против рак на простата (хирургична, радиотерапия, медикаменти и т.н.)
  • актуален анализ на ПСА

За извършване на PET/СT PSMA не е нужно гладуване. Можете леко да закусите преди него. Наред с това в продължение на 2 часа преди изследването трябва да изпиете най- малко половин литър (500 мл) вода.

За предотвратяване на изкривявания и нарушавания на изображенията всички метални вещи/накити/протези по вас трябва да се  махнат.

Как се изпълнява PET/СT Галиум-68 PSMA?

Ga-68 PSMA; поради късия период на разпад галий-68, се приготвя в диагностичния център от екип от специалисти под строг качествен контрол.

 Процесът на PET/СT Ga-68 PSMA изследването трае около 2 часа. Около 45-60 минути преди самата процедура по венозен път в тялото се вкарва малко количество Ga-68 PSMA. Наред с това, за увеличаване на качеството на визуализация може да се приложи и диуретик (стимулиращ уринирането медикамент). Диуретикът спомага и за бързото изхвърляне на свободния Ga-68 PSMA от тялото.  Непосредствено преди PET/СT визуализацията от вас ще се поиска да освободите пикочния мехур.

 По време на процедурата (около 20-25 минути) ще е необходимо да лежите на специално легло в уреда за визуализация, който представлява отворен от двата края широк цилиндър. Единствената трудност на процедкрата е фактът, че по време на извършването трябва да сте неподвижни. Преди визуализацията можете да изпието обзболяващо, което носите със себе си.

 След приключване на визуализацията на цялото тяло, първите изображения се изследват от специалиста по ядрена медицина. При необходимост може да се поиска допълнително изследване, което трае около 15-20 минути.

 Поставеният на ръката ви абокат (венозен път) ще бъде изваден след като приключи визуализацията и всички образи бъдат прегледани от специалиста. След информирането ви от страна на здравния персонал можете безпроблемно да напуснете отделението по ядрена медицина. Моля не забравяйте, че през първите 6 часа след процедурата трябва да избягвате контакти с малки деца и бременни жени. Получените изображения ще бъдат разгледани и оценени от специалистите по ядрена медицина в посочения от тях срок.