PET/СТ Галиум-68 DOTA-TATE

Какво представлява PET/СТ Галиум-68 DOTA-TATE и как показва туморното огнище?

Невроендокринните тумори (НЕТ) са рядко срещани тумори, разположени предимно в червата, панкреаса и белите дробове, но могат да се срещат във всяка друга част на организма.

Тераностиката е нова област в  медицина, която тепърва се развива. Това е подход при който чрез изображения с помощта на специфично вещество се установяват туморът и метастазите му, като се извършва и лечение пак със специфично вещество, за което предварително е известно докъде и колко може да напредва и каква е силата му на влияние върху засегнатата тъкан. Този метод представлява преход от методите на традиционната медицина  към съвременните медицински подходи, насочени към персонализация на лечението.

В тераностичните практики могат да се поставят диагнози и да се провежда лечение на невроендокринните тумори, като се използват някои агенти. Чрез тези агенти с Ga-68 DOTA-TATE туморните тъкани се визуализирани с висока прецизност, а с 177Lu-DOTA-TATE се провежда специфично и прицелно лечение на туморните тъкани. В тераностичните практики това един нов и много успешен метод.

Невроендокринните тумори са много малки и могат да се развиват във всяка част на организма, както и в стомаха, червата, панкреаса, белите дробове. В ранния етап на своето развитие, тези тумори много трудно се установяват със стандартна визуализация.  С Ga-68 DOTA-TATE, който скоро се сертифицира и от FDA, могат да се открият и установят дори и много малки НЕТ лезии и могат да се получат много по-прецизни резултати в сравнение с наличните методи за визуализация. При използване на Ga-68 DOTA-TATE PET/СТ визуализация, най-малко при един от трима пациенти се налага промяна на клиничния метод.

При визуализация с PET/СТ Ga-68 DOTA-TATE се използва медикамент, който се състои от “DOTA-TATE” и радиоактивния елемент “Galyum-68”, които са синтетична форма на естествения соматостатинен хормон. В НЕТ клетките има много рецептори за соматостатинния хормон. Ga-68 DOTA-TATE, който е радиоактивна форма на този хормон, се свързва с рецепторите на раковите клетки, като по този начин прави тумора видим при PET/СТ визуализацията.

Безопасен ли е методът PET/СТ Галиум-68 DOTA-TATE ?

Ga-68 DOTA-TATE не е контрастно вещество и при прилагането му не се очакват нежелани реакции (алергични реакции, кожен обрив, зачервяване, гадене, повръщане). Инжектираният пептид (DOTA-TATE) е  по-малко от 50 μg и  при това количество клинично не се наблюдават съществени фармакологични реакции. В същото време, в специфичните случаи, в които успоредно с това през вената се прави инфузия и на контрастно вещество, трябва да се внимава за противоалергична реакция към контрастното вещество и други нежелани реакции.

68Ga има много кратък период на полуразпад от 68 минути и най–много 6 часа след прилагането на медикамента нивото на радиация в организма се връща към естествените си нива. Поради тази причина до 6 часа от прилагането на медикамента е необходимо да се избягват контактите с малки деца и бременни.

При работа с PET/СТ Ga-68 DOTA-TATE излагането на радиация е близо 5 mSv. Тази доза е сходна на дозата, на която сте изложени при традиционен преглед с компютърна томография.

PET/СТ Ga-68 DOTA-TATE е метод за визуализация, който е безопасен да се използва  при бебета, деца и подрастващи.

При пациенти, които кърмят, след инжектирането на Ga-68 DOTA-TATE, за да се сведе до минимум радиационното облъчване на бебето, кърменето трябва да се преустанови за 12 часа.

На кого се прилага PET/СТ Галиум-68 DOTA-TATE ?

Лекуващият ви лекар поради различни причини може да поиска PET/СT Ga-68 DOTA-TATE визуализация.

  • Откриване и установяване на НЕТ тумор;
  • Установяване стадия на заболяването;
  • Определяне избор за лечение;
  • Планиране на хирургична интервенция;
  • Откриване на рецидива на заболяването;
  • Оценка на реакцията към лечението.

Какво трябва да се направи преди PET/СТ Галиум-68 DOTA-TATE ?

По време на  консултацията, нашият екип по атомна медицина подробно ще ви разясни процедурата и подготовката  за нея. Еато идвате в отделението по нуклеарна медицина,  трябва да носите  със себе си всички резултати и изследвания, свързани със заболяването:

  • Предишните ви изследвания (ВТ, МР, УЛТРАЗВУК, октреотидна сцинтиграфия, Ga-68 DOTA-TATE PET/СТ и др.)
  • Патологични резултати, свързани със заболяването
  • Информация за проведеното лечение на заболяването (последният аналог на соматостатин/дата на прилагане на октреотид, хирургични интервенции, химиотерапия, радиотерапия, медикаменти и др.) и датата на последната  октреотидна терапия
  • Актуални резултати от лабораторни тестове (хормонални и туморни маркери)

За PET/СТ Ga-68 DOTA-TATE не е необходим период на глад. 2 часа преди процедурата можете леко да  закусите. Заедно с това трябва да сте сигурни, че в продължение на 2 часа преди процедурата не сте приемали нищо осен вода. Преди процедурата и по време на процедурата е полезно да пиете вода.

Ако вземате соматстатинния аналог октероид с дълготрайно въздействие (напр. Сандостатин LAR), за да си  направите Ga-68 DOTA-TATE PET/СТ процедура, трябва да изчакате 3-4 седмици от приемането на последната доза. В този случай най-добрият избор е PET/СТ процедурата да се направи 1-2 дена преди планираната месечна доза соматстатинния аналог октероид с дълготрайно действие. При ползването на соматстатинния аналог октероид с краткотрайно действие (напр. Сандостатин) е достатъчно да се изчакат 24 часа.

Как се прилага PET/СТ Галиум-68 DOTA-TATE ?

Поради краткия период на полуразпад на галий-68, Ga-68 DOTA-TATE се подготвя от специализирания ни екип в центъра по визуализация и целият процес преминава под строг  качествен контрол. Процедурата PET/СТ Ga-68 DOTA-TATE продължава около 2-3 часа.

За да се предотвратят изкривявания и неточности на изображението, по време на процедурата е необходимо да бъдат премахнати всички метални предмети, украшения, протези.

Малко количество  Ga-68 DOTA-TATE ще бъде приложено по венозен път на ръката около 1 час преди процедурата. По време на процедурата няма да усетите каквото и да е. При необходимост може да се наложи орален прием на контрастно вещество.

Непосредствено преди PET/СТ визуализацията е необходимо да освободите пикочния мехур.

По време на PET/СТ визуализацията (около 30-45 минути), ще трябва да легнете на специално легло в широка кръгла форма, отворена от двата края. Единствената трудност на процедурата е, че в рамките на това време трябва да останете неподвижни. При необходимост, преди визуализацията  можете да вземете болкоуспокояващо, което сте си донесли.

Когато приключи цялата визуализация на тялото, по време на изследването на първите визуализации от страна на специалиста ни по нуклеарна медицина, можете да извършите тоалетните си нужди. При необходимост специалистите ни могат да поискат допълнителни визуализации. Процедурата по допълнителна визуализация отнема 15-30 минути.

Венозният път на ръката ви се изважда след приключване на всички визуализации и след като бъдат проверени и проконтролирани. Отделението по ядрена медицина можете да напуснете с потвърждение от здравния ни екип. Направените визуализации ще бъдат анализирани  в посочения от специалистите ни по нуклеарна медицина срок.

Какво трябва да правите след PET/СТ Галиум-68 DOTA-TATE процедура?

След Ga-68 DOTA-TATE PET/СТ процедура трябва да пиете в обилно количество вода и течности, което ще спомогне изхвърлянето на медикамента от тялото.

За пациенти, които кърмят, след инжектирането на Ga-68 DOTA-TATE,  за да се сведе до минимум излагането на бебето на радиация, кърменето да се преустанови за 12 часа, а кърмата на майката да се изцежда с помпа  и да се изхвърля.

Не забравяйте, че първите 6 часа след приемане на медикамента трябва да избягвате контактите с малки деца и бременни.

За повече информация, моля свържете се с нас.