PET / CT Флуор-18 NaF

Какво е PET / CT Флуор-18 NaF, как показва раковата лезия ?

Смъртността от рак на простатата обикновенно се дължи на костни метастази и компликации. Костните метастази на рака на простатата могат да бъдат установени с голяма точност с помощта на PET/СТ флоур-18 NaF (18F-NaF). А с радий 223 се извършва специфична и целенасочена терапия на раковата тъкан. Това е много успешен пример за прилагане на тераностична терапия.

Лекуващият ви лекар, с цел диагностика на костни метастази може да ви препоръча това изследване. PET/СТ F-18 NaF ще покаже точно локациите и разпространението на метастазните лезии. А също така ще даде възможност за лечение на болезнените костни метастази с Радий 223 алфа.

Кои са предимствата на PET / CT Флуор-18 NaF?

PET/СT F-18 NaF, е идеалният вариант за получаване на изображения на костите и само за 45-60 минути може да даде образи с високо качество. На първо място за пациенти, при които има съмнение за костни метастази, както и за много други, това е метод, който дава по-успешни резултати в сравнение с традиционната сцинтиграфия.

На кого се прилага PET / CT Флуор-18 NaF?

 Лекуващият лекар може да поиска PET/СT F-18 NaF  изследване от болния със следните цели:

 • установяване на костни метастази
 • точното установяване на разсейките
 • установяване на локацията на малигнени костни лезии
 • установяване дали радий 223 е подходяща за случаятерапия
 • оценка на отговара на лечението

Надежден метод ли е PET / CT Флуор-18 NaF ?

F-18 NaF е надеждно радиоактивно вещество без известни странични ефекти.

Получената доза радиация е малка и в края на деня се изчиства от организма. Престоят на пациента в клиниката по ядрана медицина трае няколко часа. Препоръчваме през следващите 6 часа след процедурата да се сведе до минимум общуването с други хора ( особенно с деца и бременни)

Подготовка преди PET / CT Флуор-18 NaF

 Преди PET/СT F-18 NaF, от вас ще бъдат поискани някои изследвания и информация за болестта ви, които трябва да носите при себе си за да ги предадете в клиниката по ядрена медицина.

 • Направление от лекар
 • История на болестта -рак на простатата (напр. PSA, резултати от патологии)
 • Приоритетни са типът и датата на онколеченията (напр. химиотерапия и/или радиотерапия)
 • Минали счупвания или история на неотдавна прекарана травма (място и дата)
 • Прекарани ортопедични хирургични интервенции (дата, вид, място)
 • Място на предишна инжекция
 • Прекарани операции във връзка с пикочен мехур
 • Мястото на всяка костна болка
 • Други изображения и заключенията, свързани с тях (костна сцинтиграфия, КТ или ЯМР)

За провеждане на изследване PET/СT F-18 NaF не се изисква глад. Лекарствата си може да приемете по нормалния им график. За ускоряване на бъбречната екскреция, намаляване на влиянието на радиацията и получаване на най-качествени образи е необходимо преди и след инжекцията с F-18 NaF да изпието по две чашки вода. Ще бъде полезно след изследването да продължите да пиете вода и през останалата част от деня. За ненарушаване на изображенията по време на изследването е нужно преди започването му да се махнат всички метални предмети/накити/протези/, които имате .

Как се прилага PET / CT Флуор-18 NaF?

30-60 минути преди изследването малко количество (доза 1.5-3.7 Mbq/Kg (0.04-0.1 mCi/Kg) F-18-NaF ще се влее венозно през абокат поставен върху горната част ръката. Преди самата процедура е необходимо да изпразните пикочния си мехур. По време на изследването (около 20-25 минути), когато ще се вземат регистрации на телесните ви иображения, ще се наложи да лежите върху специално легло в цилиндричен уред с определена ширина и двустранно отворени краища. Единствената трудност на това изследване е, че трябва да лежите неподвижно. При нужда преди изследването може да изпиете обезболяващо, което сте донесли със себе си.

Ако се наложи специалистите ни могат да поискат допълнителен запис. Допълнителното изследване трае 10-15 минути.

Цялата процедура в клиниката по ядрена медицина, до пълното и завършване, може да продължи няколко часа.

Абокатът от ръката ви ще бъде махнат едва когато приключи изследването  и проконтролират всичките ви изображения. Можете да напуснете клиниката по ядрена медицина след разрешението на здравния ни персонал.

Моля, не забравяйте, че през първите 6 часа след вливане на медикамента във вената ви трябва да избягвате срещи с малки деца и бременни жени.  Получените изображения ще бъдат разгледани и оценени от специалист по ядрена медицина, който в посочения срок ще състави заключение.

За повече информация, моле свържете се с нас.