Какво е тераностика?

Думата тераностика, е съчетание от английските думи “ therapyve-терапия” и “diagnosis-диагностика”; Тераностиката предлага диагностика, прицелна терапия и проследяване на резултатите от терапията.

“Това е нова концепция за диагностика и лечение, която предлага персонализирана диагностика съчетана с възможността за прицелно лечение на заболяването при онкоболните.”

За повече информация – натиснете

При кои заболявания се прилага?

Метастазен рак на простатата  
Рак на простатата с метастаза в костите 
Невроендокринните тумори
Рак на щитовидната жлеза
Чернодробните тумори

 

Какъв е принципът на действие при тераностичното лечение?

Традиционните методи за лечение на рака, химиотерапията и радиотерапията, влияят в еднаква степен както на раковите и така и на здравите клетки.

Тераностичното лечение се прицелва преди всичко върху раковите клетки и предпазва здравите; действа така, че лечебната доза радиация да се предава в по-високи дози директно в самите ракови лезии..

За повече информация – натиснете

Ако трябва да се изразим по-просто, целта при практиката на тераностично лечение са директно раковите клетки и благодарение на това се свежда до минимум облъчването на здравите клетки. А това осигурява възможност за по-ефективно лечение на болестта.

Този подход за сега позволява някои видове рак да бъдат лекувани с минимални странични ефекти.

За повече информация – натиснете

 

Кои са предимствата ?

Благодарение на тераностичния подход, раковите лезии могат да бъдат установени със специални медикаменти още когато са много малки

С прицелна терапия здравата тъкан се запазва, защото се осигурява подлагане на по-слабо влияние.

Наличието на по-малко странични ефекти създава възможност за по-бързо оздравяване.

Защо трябва да предпочетете нас?

intheranostics.com ile;

За повече информация – натиснете

Предоставяме натрупания си опит и знания на услугите на пациенти и лекари.

Осигуряваме персонализирано прицелно (таргетно) лечение.

Благодарение на квалифициран екип, безупречно управляваме процеса.

Предоставяме възможност за диагностика и лечение в здравни заведения със сертифицирано качество.

Базираме дейността си на разбирането за превъзходно качество на услугите.

Предоставяме високо качество на диагностика и лечение на по-достъпни цени.

 

С какво MNT (МНТ) се окроява в тераностичните методи?

Опита и квалификацията си в областта на ядрената медицина и радиациона онкология пренесохме и в областта на тераностиката. Целта ни е да осигурим достъп на раково болните до тераностичните методи на диагностика и лечение по оптимален баланс на качество и стойност. Всички методи, които се използват в света в тази насока, прилагаме в здравни учреждения, акредитирани от JCI.

За повече информация – натиснете